จีนศึกษา ๓๖๑ ความร่วมมือด้านเรือดำน้ำนิวเคลียร์ AUKUS

Zhao Xuelin และ Wang Ying จาก CNNC Strategic Planning Research Institute ได้วิเคราะห์ว่า การประชุมคณะกรรมการของสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ไม่ควรกลายเป็นเวทีของการบิดเบือนทางการเมือง 

Read more

จีนศึกษา ๓๖๐ สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ

การประชุมผู้แทนผู้มีอำนาจเต็มของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศประจำปี๒๐๒๒ เมื่อวันที่ ๓ ต.ค.๖๕ ได้มีการเลือกตั้งกรรมการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และคณะกรรมการกฎระเบียบข้อบังคับวิทยุ 

Read more

จีนศึกษา ๓๕๙ ชนะความยากจนอย่างเด็ดขาด

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๑๑ ต.ค.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้แทนผู้มีอำนาจเต็มของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศประจำปี ๒๐๒๒ เมื่อวันที่ ๓ต.ค.๖๕ ได้มีการเลือกตั้งกรรมการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

Read more

จีนศึกษา ๓๕๗ ช่วยเหลืออิรัก

นายไต้ ปิง รองผู้แทนถาวรของจีนประจำสหประชาชาติกล่าวกับที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงเรื่อง ภารกิจช่วยเหลือของสหประชาชาติในอิรัก (UNAMI) เมื่อวันอังคารที่4 ต.ค.65 

Read more

จีนศึกษา ๓๕๖ มหานครเซี่ยงไฮ้

ข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการปฏิรูปและการเปิดประเทศ ในการพัฒนาพื้นที่ผู่ตงเมื่อ ๓๒ ปีก่อน จนทำให้กลายเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนความเจริญของมหานครเซี่ยงไฮ้ในปัจจุบัน 

Read more

จีนศึกษา ๓๕๕ สมุดปกขาว “สังคมอยู่ดีมีสุขในทุกด้านของจีน”

ข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ได้เผยแพร่สมุดปกขาว “สังคมอยู่ดีมีสุขในทุกด้านของจีน” (“中国的全面小康”) เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย.๖๔

     โดยสมุดปกขาวดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นว่า 

Read more

จีนศึกษา ๓๕๔ ยูนนานกับประเทศเพื่อนบ้าน

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมยูนนานเพื่อการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ “การเปิดสู่โลกภายนอกและการพัฒนาคุณภาพสูงของมณฑลยูนนาน” เมื่อวันที่ 

Read more

จีนศึกษา ๓๕๓ งานอาหารไทยในจีน

นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมอาหารไทย ร่วมกับนายหลี ลี่ อธิบดี Beijing Diplomatic Service (BDS) และนายเซี่ย ยี่ รองประธานอาวุโส 

Read more

จีนศึกษา ๓๕๒ การคัดแยกขยะของจีน

ข้อคิดจากการผลักดันการคัดแยกประเภทขยะในหลายเมือง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้ปริมาณขยะในเมืองมีจำนวนลดน้อยลงกล่าวคือ 

Read more

จีนศึกษา ๓๕๑ สี จิ้นผิง ต่อการสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิดของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ต่อการสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยขนาดการลงทุนและปัจจัยสำคัญเป็นการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่โดยได้กล่าวไว้ในการประชุมสภาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน 

Read more

จีนศึกษา ๓๔๘ ความร่วมมือนครซีอาน มณฑลส่านซี-เกาะสมุยสุราษฎร์ธานี

ข้อพิจารณาเพื่อการติดตามและขยายผลจากกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ไทย–จีน รวมทั้งการพัฒนาแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างเขตคงกั่งซินเฉิง นครซีอาน มณฑลส่านซีของจีนกับเกาะสมุย 

Read more

จีนศึกษา ๓๔๗ จีนสมัครเข้าร่วม CPTPP อย่างเป็นทางการ

ข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่จีนยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วม “ข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก” 

Read more

จีนศึกษา ๓๔๕ จีนลดคนยากจนลง ๘๕๐ ล้านคน

ข้อคิดเพื่อการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชน ดังกรณีของจีนซึ่งในช่วง ๗๐ ปีที่ผ่านมา จนถึงปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) จีนได้ลดจำนวนคนที่มีความยากจนลง  

Read more

จีนศึกษา ๓๔๔ “กลุ่มเพื่อนข้อริเริ่มพัฒนาโลก”

นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีของ “กลุ่มเพื่อนข้อริเริ่มพัฒนาโลก” (Group of Friends of the 

Read more

จีนศึกษา ๓๔๓ ท่าทีสี จิ้นผิง ต่อความสัมพันธ์จีน-ยุโรป

ท่าทีของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีน–ยุโรป โดยเน้นถึงการยึดหลัก ๔ ประการในการพัฒนาความสัมพันธ์ กล่าวคือ     

     ประการแรก ต้องยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

Read more

จีนศึกษา ๓๔๒ กลุ่มพันธมิตรคลังสมอง

ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๒ ของ Hainan Free Trade Port-ASEAN Think Tank Alliance ซึ่งได้จัดขึ้นโดยมีตัวแทนจากกลุ่มพันธมิตรคลังสมองจำนวน ๑๖ คนจาก 

Read more

จีนศึกษา ๓๔๑ รายงานสมุดปกขาว ๓๐ ปี กองทัพจีน

บทบาทของกองทัพ จากกรณีที่สำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีนได้ประกาศรายงานสมุดปกขาว “๓๐ ปี กองทัพจีนร่วมปฏิบัติการผดุงสันติภาพสหประชาชาติ” โดยในสมุดปกขาวที่ได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 

Read more

จีนศึกษา ๓๔๐ มหานครเซี่ยงไฮ้ศูนย์กลางปัญญาประดิษฐ์ (AI) แห่งชาติ

การพัฒนาศักยภาพของประเทศ จากการที่มหานครเซี่ยงไฮ้ของจีน กำลังพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์กลางปัญญาประดิษฐ์ (AI) แห่งชาติ โดยมีการให้คำมั่นที่จะจัดการกับความท้าทายใหม่ 

Read more

จีนศึกษา ๓๓๙ ตำรวจจีน-อาเซียน

การประชุมตำรวจจีน–อาเซียน ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๕ ซึ่งจัดขึ้นที่นครหนานหนิง​ เขตปกครอง​ตนเองกว่างซีจ้วง​ (กวางสี) โดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากจีนและประเทศในกลุ่มอาเซียนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกในประเด็นต่างๆ 

Read more

จีนศึกษา ๓๓๘ โอกาสของสินค้าไทย

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับโอกาสของสินค้าไทยที่จะเดินทางสู่ตลาดจีนและตลาดยุโรปผ่านเส้นทางการคมนาคมขนส่งหลักรวมทั้งศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคต่างๆ จากการที่คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนแถลงเมื่อวันที่ 

Read more

จีนศึกษา ๓๓๗ จีนค้นพบแร่ธาตุใหม่บนดวงจันทร์”หินฉางเอ๋อ”

นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนได้ค้นพบแร่ธาตุใหม่บนดวงจันทร์และตั้งชื่อว่า “หินฉางเอ๋อ” จากการที่องค์การอวกาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China National Space 

Read more

จีนศึกษา ๓๓๖ ผลประโยชน์ร่วมจีน-รัสเซีย-อินเดีย

จากการที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้พบปะกับ นายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย และนายสุพรหมณยัม 

Read more

จีนศึกษา ๓๓๕ หนทางสู่โลกที่มีหลายขั้ว

จากการที่นายลี่ จ้านซู (栗战书)​ ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนที่ได้เข้าร่วมการประชุมเศรษฐกิจตะวันออก (东方经济论坛 / Eastern Economic Forum) ครั้งที่ 

Read more

จีนศึกษา ๓๓๓ ๓๐ปีจีน-อุซเบกิสถาน

ท่าทีของจีนต่ออุซเบกิสถาน จากบทความของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เรื่อง “การทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่สดใสของความสัมพันธ์จีน–อุซเบกิสถาน” ซึ่งหนังสือพิมพ์ชั้นนำของอุซเบกิสถาน 

Read more

จีนศึกษา ๓๓๒ การประชุมรัฐสภาประเทศกลุ่มบริกส์ (BRICS) ครั้งที่ ๘

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนายลี่ จ้านซู ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน เป็นประธานการประชุมรัฐสภาของสมาชิกประเทศกลุ่มบริกส์(BRICS) – กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ 

Read more

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า