ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

บรรดาศิษย์อาลัย สมณโพธิรักษ์ละสังขารในวัย 89 ปี ที่ รพ สรรพสิทธิ์ประสงค์ อุบลราชธานี

พ่อครู สมณะโพธิรักษ์ เรียนรู้อุปสรรคสังขาร

ชราพาธ หนนี้ ยาวนาน ทุกข์ทนทรมานนานยาว

ลูกหลานพากเพียรเรียนรู้มีพ่อครูเคียงข้างทุกย่างก้าว

สืบสยังอภิญญาทุกคราคราว แม้ร้อนผ่าว 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

กรมศิลปากรขอเชิญร่วมสรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

กรมศิลปากร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุและเทวดา        นพเคราะห์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔เมษายน ๒๕๖๗ เวลา 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

ตรวจเยี่ยมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเมธี ป.ธ.๙ ,ดร.) อายุ ๕๑ พรรษา ๓๑ วุฒิการศึกษาป.ธ.๙, ร.บ. (รัฐศาสตร์), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุ

วัดกลางบางพระ(หลวงพ่อสมหวัง) วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ.2567

พระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาส พร้อมคณะสงฆ์วัดกลางบางพระ และ รพสต. ตำบลบางพระ, อสม.ตำบลบางพระ และจิตอาสาหลวงพ่อสมหวัง 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

ทำบุญครบรอบ ๙ ปี สร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จากพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี๙๘๙ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิราธิบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ พระเดชพระคุณ 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

เจริญศาสนสัมพันธ์ ระหว่าง วัดพระเชตุพน กับ Wat Bong Seon Sa (บง ซอน ซา) ประเทศเกาหลีใต้

• เจริญศาสนสัมพันธ์วัดพระเชตุพน – Wat Bong Seon Sa •

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

พ.ส.ล.บำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันพระราชสมภพ

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก  (พ.ส.ล.) บำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระกนิฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวัน

คล้ายวันพระราชสมภพ 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 #เปิดรับสมัคร #โครงการเตรียมพระธรรมทูตจิตอาสาสู่แดนพุทธภูมิ รุ่นที่ ๗ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

#ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

#รับฆราวาสจิตอาสาบวชใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

เพื่อศึกษาวิชาพุทธภูมิศึกษา และช่วยสร้างสรรงานในแดนพุทธภูมิ ณ วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดีย (ใกล้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

เมตตามอบโอกาสให้

ท่านเจ้าคุณพระศรีวัชรวิสุทธิ์(หลวงพ่อ ดร.โกวิท)

พร้อมคณะสงฆ์ คณะศิษย์ วัดไทยพุทธภูมิ

ถวายงานในการเดินทางไปสักการะบูชา สถานที่ตรัสรู้ และปฐมเทศนา 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชาให้ 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

พระอรหันตธาตุแห่งพระอัครสาวกพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ กลับคืนสู่เจติยคีรีวิหาร เมืองสาญจี

ณ สถูปสาญจี  รัฐมัธยประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย เรียบร้อยแล้ว  โดยท่านพระอุปติสสะเถระ ประธานพุทธวิหารสาญจี ประธานสมาคมมหาโพธิแห่งศรีลังกา ได้อัญเชิญกลับถึงพุทธวิหารสาญจี 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เมตตาเป็นประธาน พิธีเจริญชยมงคลคาถา เนื่องในโอกาสแต่งตั้ง พระวิเทศวชิรญาณ วิ. (สมพงศ์ ญาณวีโร) ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

เมื่อวันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 (ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4) เวลา 16.30 น. เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

พิธีอัญเชิญพระพุทธปฏิมา “พระพุทธมหาจุฬาลงกรณชุตินธรบวรศาสดา”ประดิษฐานบนฐานชุกชี

และธรรมโอวาท จาก เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ณ มณฑลพิธีลานอเนกประสงค์ หน้ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

สารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุขึ้นเครื่องบินกองทัพอากาศอินเดีย เดินทางกลับเดลลี อินเดียแล้ว

วันนี้ (19 มี.ค. 67) ภาพบรรยากาศพุทธศาสนิกชนส่งเสด็จแน่นสนามบินกระบี่ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุสู่กรุงเดลี

น้อมกราบส่งเสด็จพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุขึ้นเครื่องบินกองทัพอากาศอินเดีย 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

ดร.สุภชัย ระบุ “ธรรมะให้แสงสว่างในใจคน ผมเป็นคนมีฐานะ แต่สิ่งที่มี หากตายไป เอาไปไม่ได้สักอย่าง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม เวลาประมาณ 16.00 น. ที่วัดมหาธาตุวชิรมงคล อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการแถลงข่าวและเสวนา ‘ธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุ 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

คณะมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้ากราบสักการะสถานที่ปรินิพพานพระพุทธเจ้า

เช้าของวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗  พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิราธิบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ , พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย–เนปาล 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระอัครสาวกมาไทยได้อย่างไร ทำไมต้องเป็น กรุงเทพ เชียงใหม่ อุบลราชธานี และกระบี่

คุณสุภชัย วีระภุชงค์ (เสี่ยอ๊อด ทิฟฟี่) เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 เล่าให้ชาวกระบี่ฟังกันค่ะ

ท่านทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย ชื่อ นาเกซ ซิงห์ ในภาษาสันสกฤต แปลว่าพญานาคได้นำเสนอและหารือ 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

Gagan Malik (กากัน มาลิก)ได้เดินทางมาเยี่ยมท่านเจ้าคุณพระวิเทศวชิรเมธี (วิเชียร วชิรวํโส)เจ้าอาวาสวัดไทยสิริราชคฤห์ รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย

ที่โรงพยาบาลจุฬา ที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 12.30 น.โดยประมาณ ในการนี้ได้กราบนมัสการด้วยความเป็นห่วงและขออวยพรให้ท่านเจ้าคุณได้หายป่วยโดยไว คุณ 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

จังหวัดกระบี่ ร่วมกับกรมการศาสนส กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980

วัดมหาธาตุวชิรมงคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

หลายท่านสงสัยว่า ทำไมต้องอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐานที่อุบลราชธานี และทำไมเลือกส่งเสด็จฯกลับอินเดียที่กระบี่

ทุกอย่างล้วนมีเหตุผล มีที่มา และเชื่อมโยงกัน

แอดมีโอกาสได้เข้าสัมภาษณ์คุณสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการ สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย980 ประเทศอินเดีย ก่อนที่งานสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่อุบลราชธานีจะจบลง 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

พิธีถวายข้าวมธุปายาส ก่อนอันเชิญเสด็จพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ ขึ้นประทับ

พิธีถวายข้าวมธุปายาส ก่อนอันเชิญเสด็จพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ ขึ้นประทับ ณ ราชรถ ขบวนธรรยาตรา เพื่อประดิษฐาน ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

พระบรมสารีริกธาตุถึงกระบี่แล้ว สาธุ สาธุ สาธุ

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตธาตุของ พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ  และพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยคาถา 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

ประธานพุทธวิหารสาญจี ผู้ดูแลรักษาพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ บอกเล่าที่มาของพระอรหันตธาตุ และหวังว่า ในอนาคตจะมีโอกาสอัญเชิญเสด็จมาให้คนไทยได้กราบสักการะอีก

การเสวนาในหัวข้อ ธรรมวิชัยสู่ศตวรรษแห่งธรรม จัดโดยสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย980 ณ วัดมหาวนาราม หรือวัดป่าใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี คุณสุภชัย วีระภุชงค์เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

รณรงค์สร้างศตวรรษแห่งธรรม พุทธบริษัทลาวกัมพูชากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุฯ

ธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุ มหานทีคงคาลุ่มน้ำโขง#ใช้ธรรมเป็นอำนาจ ไม่ใช้อำนาจเป็นธรรม

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 6.30 น. วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี

พระเมธีวรญาณ 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

พุทธศาสนิกชน 3 ภูมิภาค สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุจากอินเดีย

NBT มีคำตอบ [ 11 มี.ค. 67 ]

เวลา 15.05-16.00 น. ประเด็นวันนี้…

พุทธศาสนิกชน 3 ภูมิภาค  สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุจากอินเดีย

สัมภาษณ์….

ธนพล  พรมสุวงษ์ เลขานุการกรมการศาสนา 

Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า