ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมต.วธลงพื้นที่เมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลกแห่งใหม่ของไทย ) ลงพื้นที่เมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลกแห่งใหม่ของไทย

ผลจากการที่ เมืองโบราณศรีเทพรับการประกาศจากองค<การยูเนสโดโกใหเเป็นนมรดกโลกทาง วัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

หารือเลขาธิการกระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศประเทศกัมพูชา #ธรรมยาตรามหานทีคงคา_ลุ่มน้ำโขง

ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 สนทนาหารือกับ ดร.ฆีโสวัณรัตนา (H.E. Dr.KHY Sovanratana) เลขาธิการกระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศประเทศกัมพูชา 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

ความคืบหน้างานธรรมยาตรามหานทีคงคาลุ่มน้ำโขง การเสด็จของพระบรมสารีริกธาตุจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอินเดีย

ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการ สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 กราบเรียนท่าน นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน ถึงงานธรรมยาตรามหานทีคงคาลุ่มน้ำโขง การเสด็จของพระบรมสารีริกธาตุจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอินเดียและอรหันตธาตุพระอัครสาวกพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากสถูปสาญจี 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

กราบขอพรพระและทวยเทพ #พนมกุเลนขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ เตรียมงานถวายการต้อนรับการเสด็จพระบรมสารีริกธาตุฯ

ธรรมยาตราครั้งที่ 3 ‘มหานทีคงคา–ลุ่มน้ำโขง (อินเดีย ไทย กัมพูชา): สักการะพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมพระอรหันตธาตุพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะจากชมพูทวีป  

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

รัฐบาลอนุมัติงบการศึกษาพระปริยัติธรรม (จสป) กว่า 346 ล้านบาท

 

วันนี้ (26 กย.) พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร ได้กล่าวถึงกรณีที่พระผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาได้รับผลกระทบอันสืบเนื่องมาจากที่มีพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมได้ประกาศใช้แล้วแต่โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศก็ยังไม่ได้รับประมาณในหมวดค่าตอบแทนบุคลากร 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

พระสุธรรม นทีทอง กับภาระกิจ ธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก ที่ Union Square

พระสุธรรม นทีทอง กับภาระกิจ

ธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก ที่ Union Square

George Washington Statue, Union Square East, New York, NY, USA

สมเด็จโต พรหมรังสี ได้สอนไว้“บุญเป็นพลังงาน 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

เมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลกแล้ว

คณะกรรมการ มรดกโลก ประชุมที่กรุงริยาด ซาอุดิอารเบีย ประกาศให้ เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นมรดกโลก ทางวัฒนธรรม เมื่อเวลา 15.35 น. วันที่ 19 กันยายน 2566 นับเป็นแห่งที่ 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

พ.ส.ล.และศิษย์เก่า​ Magadh U.India มุทิตา​ พระพรหม​เสนาบดี​ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด​ 78​ ​ปีที่วัดปทุมคงคา

วันที่​ 18​กันยายน​ ธ พ.ศ.​2566​ ที่อาคารสมเด็จพระธีรญาณมุนี​ วัดปทุมคงคา​ พระอาราม​หลวง​

นายพัลลภ​ไทย​อารี​ ประธาน​องค์การ​พุทธ​ศาสนิก​สัม​พั​น์แห่ง​โลก​ ​(พ.ส.ล.) 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

พระเจ้าอยู่หัว​พระราชทานผ้าไตร​ น้ำสรง​ พุ่มบัว​และไทยธรรม​ แด่พระพรหมเสนาบดี​(พิมพ์​ ญาณ​วีโร)​ เนื่อง​วันคล้ายวันเกิด​ ปีที่​78 วันที่​17​กันยายน​2566

ตามที่พระพรหม​เสนาบดี​(พิมพ์​ ญาณ​วีโร​ป.ธ.​7​ MA.)​ เจ้าอาวาส​วัดปทุมคงคา​ กรรมการมหา​เถร​สมาคม​ และเจ้าคณะ​ภาค​7​ กำหนด​จัดงาน​อายุวัฒน​มงคล​ ครบ​ 78​ ปี​วันที่​17​กัยายน​ 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกรมศิลปากรนำคณะทูตและสื่อมวลชนต่างประเทศในไทยเรียนรู้ประวัติศาสตร์และโบราณคดีอยุธยา

ผ่านนิทรรศการ “เครื่องทองอยุธยา”

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะทูตต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และสื่อมวลชนต่างประเทศประจำประเทศไทย 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

เข้าเยี่ยมคารวะหารือกับ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม #ขับเคลื่อนธรรมยาตราโพธิคยา ครั้งที่ ๓ #มหานทีคงคา_ลุ่มน้ำโขง (อินเดีย-ไทย-กัมพูชา)

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566  ที่กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

#การเตรียมจัดพิธีถวายการต้อนรับการเสด็จของพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมพระอรหันตธาตุพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะจากชมพูทวีป 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

เปิด และปิดโครงการอบรมถวายความรู้พระนวกะประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างเขตดุสิต เขตบางซื่อ

ใช้เวลาอบรม ๓ วัน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระระดับ

ผู้บังคับบัญชา เจ้าอาวาส พระสังฆาธิการ วิทยากร เป็นอย่างดี

เรี่มแต่ วันที่ ๖ – ๗  

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

พระสุธรรม นทีทอง ธุดงค์สันติภาพ “เสรีภาพ และสันติภาพ อยู่ในมือของเรา”

เสรีภาพ และสันติภาพ ไม่ใช่ หน้าที่ เฉพาะ ของรัฐบาล หรือผู้นำประเทศ ของประเทศใดประเทศหนึ่ง

แต่เสรีภาพ และสันติภาพ เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน

เริ่มต้นสร้างสันติภาพ ให้แก่โลกของเราด้วยการ 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

เยี่ยมชมแสดงความยินดี และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล HARNAM SINGH HARBANS KAUR CHARITABLE TRUST, NEW DELHI

หลวงพ่อ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย–เนปาล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เข้าเยี่ยมชมแสดงความยินดี และเจริญพระพุทธมนต์ 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

กำหนดทอดกฐินวัดไทยภูริปาโล​ อินเดีย​ เพื่อสะสมทุนสร้างศูนย์​ปฏิบัติธรรม​และโรงพยาบาล

พระครูวินัยธร​สมุทร​ ถาวรธมฺโม​ วัดมหาธาตุ​ ท่า​พระจันทร์​ แจ้งว่า​ จะมีพิธีทอดกฐิน​วัดไทยภูริปาโล​ พุทธคยา​ อินเดีย​ ในวันที่​ ​26​ ​พฤศจิกายน​ พ.ศ.​2566​ เพื่อรวบรวม​ 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

เยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีรัฐมนตรีกระทรวงประเพณีและศาสนาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีรัฐมนตรีกระทรวงประเพณีและศาสนาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

และการเตรียมจัดงานมหามงคลครั้งประวัติศาสตร์ 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

พัลลภ ไทยอารี ประธาน พ.ส.ล.ขึ้นเวที อินเตอร์เฟธ เสนอแนวคิดนำคำสอน พุทธศาสนา แก้ปัญหาโลก

ตามที่ วอน บุดดิสม์ องค์กรชาวพุทธ ในเกาหลีใต้  เชิญ พัลลภ ไทยอารี ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) และมณเธียร ธนานาถ เลขาธิการพ.ส.ล.ให้เสนอแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

คณะพุทธศาสตร์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไปพลางก่อน เเละเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ร่วมกับสำนักงบประมาณ

ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อยพระนครศรีอยุธยา  

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

เจ้าคุณประสารฝากงานด้านพระพุทธศาสนากับรัฐมนตรีคนใหม่

ใหม่

      วันนี้ (30 สค.) พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลเศรษฐา1 กำลังจัดสรรผู้คนลงในตำแหน่งต่างๆในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นั้นและในจำนวนรัฐมนตรีทั้ง 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

หลวงพี่หมี นทีทอง รับรางวัล World Peace Award รางวัลสันติภาพโลก

ขอบคุณกรรมการ และทุกคนที่เกี่ยวข้อง

ที่เห็นความสำคัญ ของการเดินธุดงค์สันติภาพโลก

มางานรับรางวัลสันติภาพโลก ที่ Stockholm City Hall สต๊อกโฮล์ม, เทศมณฑลสต๊อโฮล์ม, 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

พิธีเปิดปฐมนิเทศการศึกษา หลักสูตร “กุสินาราศึกษา”

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ที่ศาลาการเปรียญ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ท่านเจ้าคุณพระวิเทศวชิรญาณ วิ. (สมพงศ์ ญาณธีโร ดร.) รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

การประชุมสมัยสามัญประจำปี 2566 ของคณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล

พระเดชพระคุณ #พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย–เนปาล

เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาเมตตาเป็นองค์ประธานในการประชุมเจ้าอาวาสวัดไทย

และคณะกรรมการบริหารพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย–เนปาล 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ ณ ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ (สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้) เจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พระธรรมทูตไทย ในอินเดีย–เนปาล นำโดยพระธรรมโพธิวงศ์ พระธรรมวชิรกวี ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์กับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และภาคีองค์กรพิพิธภัณฑ์อีก 4 แห่ง

กรมศิลปากรร่วมมือพัฒนาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร

ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์กับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

Read More
ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) รื้อฟื้นความสัมพันธ์กับเวียตนามใหม่ หลัง เงียบหายไปนาน 49 ปี

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) รื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคณะสงฆ์ และชาวพุทธเวียตนาม เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2566 หลังจากขาดการติดต่อกันมานาน 49 ปี นับตั้งแต่เวียตนาม 

Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า