พิธีบรรพชา กุลบุตร กุลธิดา คณะสายบุญ (สปร.)

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ #ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ #พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย–เนปาล 

Read more

สมเด็จพระสังฆราช ฯเสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ นางกมลา ดี. แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เฝ้าถวายสักการะ

วันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามประทานพระวโรกาสให้ นางกมลา 

Read more

โปรดเกล้าฯ ตั้งพระพรหมโมลี และสังฆาธิการอีก 2 เป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง และ จจ. จันทบุรี

รายงานข่าวว่า ที่ประชุม มหาเถรสมาคม เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมรับทราบพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดให้แต่งตั้งเจ้าอาวาส พระอารามหลวง 3 รูป และเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี 

Read more

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมุพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โปรดประทานผ้าพระกฐิน

ให้สมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ (สพวช.)

เชิญมาทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอาราม ๙ แห่ง ได้แก่

.. วัดป่าหนองโปร่งใหญ่ 

Read more

มจร เตรียมเปิดศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานนานาชาติที่สหรัฐอเมริกา

วันนี้ (6 พย.) พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร ได้กล่าวว่า จากการที่ได้เดินทางไปร่วมกฐินพระราชทาน 

Read more

กรมศิลปากรถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

              วันนี้ (วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) เวลา ๑๐.๐๐ น นายพนมบุตร จันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดชุมพลนิกายาราม 

Read more

“สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 มอบรางวัลหนแรก แก่ผู้ทำคุณเพื่อพระพุทธศาสนา”

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 จัดประชุม ณ ชั้น 7 บริษัทไทยนคร พัฒนา จำกัด โดยมีกรรมการและที่ปรึกษา สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 เข้าประชุมกว่า 30 ท่าน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน  

Read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญน้ำสรง ผ้าไตร พร้อมเครื่องสักการะ และเครื่องไทยธรรม มาถวาย พระธรรมโพธิวงศ์ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี

โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเมตตาเป็นประธานในพิธี 

Read more

บุญกฐินพระราชทาน ณ วัดไทยแห่งแรกในแดนพุทธภูมิ สถานที่ตรัสรู้

วันจันทร์ ที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ภายในพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา (วัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน 

Read more

สมเด็จพระสังฆราช ทรงให้พุทธบริษัท ร่วมน้ำจิตน้ำใจ นำพาโลกให้ร่มเย็น ด้วยสันติสุข

เมื่อเวลา 14.45 น  วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานสัมโมทนียกถา ในการเปิดประชุม  องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 

Read more

ที่ประชุมใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ครั้งที่ 30

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่กรุงเทพมีมติเอกฉันท์ เลือก คุณพัลลภ ไทยอารี เป็นประธาน พ.ส.ล. คนใหม่ แทน คุณแผน วรรณเมธี ที่ขอวางมือ เนื่องจากชราภาพ (อายุ100 ปี)

คุณพัลลภ นับว่าเป็นชาวไทยคนที่ 

Read more

มจร ร้อยเอ็ดช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม

 

วันนี้ (18 ตค.) พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดเผยว่า คณะของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

Read more

สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานประชุมชาวพุทธทั่วโลก ที่กรุงเทพ 19 ตุลาคม 2565

ตามที่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล) (World Fellowship of Buddhist หรือ WFB) ซึ่งเป็นศูนย์รวมชาวพุทธทุกนิกายในโลก ได้จัดประชุมใหญ่ ครั้งที่ 30 ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

Read more

กรมศิลปากรเตรียมมาตรการป้องกันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

พร้อมรับมือระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้น

 จากสถานการณ์น้ำในคลองบางกอกน้อยที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมากรมศิลปากร

ได้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 

Read more

“สมเด็จพระสังฆราชประทานพระอนุเคราะห์แก่ผู้ประสบเหตุช็อกโลก มีเด็กเสียชีวิต และบาดเจ็บ จำนวนมาก”

จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญและช็อกโลก ที่จังหวัดหนองบ้วลำพู เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม2565 นั้น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช มีหนังสือด่วนแจ้งสำนักพุทธฯ 

Read more

ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และมอบแพโฟมให้กับประชาชนใน ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 พล.ต.ท.คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี มอบหมายให้นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ รองนายก อบจ.ปทุมธานี  นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ 

Read more

“เลือดใหม่ที่วิทยาลัยธรรมทูต มจร.”

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร เกิดขึ้นอีกแล้วที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน2565

แหล่งข่าว กล่าวว่า พระครูวินัยธร ดร.สมุทร  ถาวรธมฺโม ลาออกจากตำแหน่ง ผู้รักษาการ 

Read more

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 19 กันยายน 2022 เป็นวันประวัติศาสตร์ของชีวิตพระราชินีแห่งปวงชน

พระวิเทศรัตนาภรณ์ พร้อมด้วยคณะพระธรรมทูตสายประเทศวัดมหาธาตุ คิงส์บรอมลี่ประเทศอังกฤษ นำโดยพระราชวิเทศปัญญาคุณ ประธานองค์การพรธรรมทูตโลก สวดบังสุกุลถวายสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 

Read more

การแถลงข่าวการจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย: สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก”

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕) เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง“เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย: 

Read more

กรมศิลปากรเดินหน้าอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดเบญจมบพิตร

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณอธิบดี

กรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดและแถลงข่าวโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดเบญจมบพิตร 

Read more

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๕ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า ๕๐,๐๐๐บาท

กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ขอเชิญชวน

เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๕ (Thai Museum Day 2022) กับกิจกรรม 

Read more

การศึกษาเชิงปฏิบัติการเพิ้อฝึกอบรมพระธรรมวิทยากร ณ เมืองราชคฤห์ – นาลันทา

พระเดชพระคุณ #พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย–เนปาลเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา มอบหมายให้ พระครูปลัดเฉลิมชาติ (พระครูอินเดีย) เลขานุการหัวหน้าพระธรรมทูตฯ 

Read more

กรมศิลปากรอนุรักษ์คัมภีร์อัลกุอานและศิลปวัตถุด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ เตรียมพร้อมนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ณ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา จังหวัดนราธิวาส

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน ในพื้นที่ของโรงเรียนสมานมิตรวิทยา 

Read more

คณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล จัดโครงการบวชชีพรหมโพธิ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย–เนปาล โดย กองงานกิจการพิเศษ วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย

จัดโครงการบวชชีพรหมโพธิ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

Read more

กรมศิลปากรร่วมภาคีเครือข่ายอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณอธิบดี

กรมศิลปากร เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ยกิจกรรมกรมศิลป์ร่วมมือ 

Read more

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า