ภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีมติเลือก “พระเทพวัชรเมธี” เป็นอธิการบดี มมร อีกสมัย

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หรือ มมร ในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ตามที่ พระเทพวัชรเมธี 

Read more

112 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร สำนักช่างสิบหมู่

ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ “สืบ สร้าง สาน ศาสตร์ศิลป์” โดยนำผลงานศิลปกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจัดแสดง เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลในงานศิลปกรรม ก่อให้เกิดการสืบทอดภูมิปัญญาด้านงานช่างสิบหมู่อันเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

Read more

พระราชทานผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม โครงการบรรพชา-อุปสมบท บวชชีพรหมโพธิ

จริญชัยมงคลคาถา เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม โครงการบรรพชา–อุปสมบท บวชชีพรหมโพธิ 

Read more

คณะพระสุธรรม นทีทอง ถึง กรุงอังการา Ankara ประเทศตุรกี

ตอนนี้อากาศเย็นนิดหน่อย กลางคืน 0 องศา กลางวัน 10 องศา บนเขายังมีหิมะเหลืออยู่ อากาศกำลังน่าเดิน

พรุ่งนี้ วันที่ 22 มีนาคม จะเริ่มเดิน จาก ตุรกี ไป ฝรั่งเศส ผ่านประเทศ กรีก 

Read more

วัดพระพิเรนทร์ วรจักร เชิญชวนบริจาค ปัจจัย เพื่อบำเพ็ญกุศล ในการ ฌาปนกิจศพพระสงฆ์

ที่โรงพยาบาลสงฆ์มอบมา 5 รูป พระครูภัทรกิตติสุนทร (พระมหาแถม) เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ กล่าวว่า ที่เขิญชวนให้บริจาคปัจจัยในการฌาปนกิจศพพระ เพราะต้องการให้ผู้ศรัทธามีส่วนร่วมการกุศลที่หาทำได้ยาก 

Read more

กัมพูชา เชิญ พัลลภ ไทยอารี ประธานองค์การ พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ร่วมประชุมวันวิสาขบูชา ที่กรุงพนมเปญ

วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 H.E. Mr. Yara Suos Chairman of Commission on foriegn affairs , International Cooperation, Informatuon and media, Chief strategy of Commission for External 

Read more

ตะลึง! กรมศิลปากร พบคัมภีร์ใบลานเก่าแก่ อายุ 380 ปี สร้างสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

เมื่อ พ.ศ.2186 เก็บรักษาอยู่ที่วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม กทม.

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายวัฒนา พึ่งชื่น นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ แถลงที่วัดเบญจมบพิตร 

Read more

บูรณะวัดไทยพุทธคยา วัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย และแห่งแรกในต่างประเทศ

วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย และแห่งแรกในต่างประเทศตั้งอยู่ห่างจากเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประมาณ500  

Read more

พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล จัดพิธีบรรพชาสามเณรอินเดีย 305 รูป ณวัดเวฬุวันมหาวิหาร อินเดีย เนื่องในวันมาฆบูชา

พระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย–เนปาล จัดพิธีบรรพชาสามเณรชาวอินเดียจำนวน 305 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันมาฆบูชา  

Read more

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม

เนื่องใน วันมาฆบูชา ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ความตอนหนึ่งว่า

          “ด้วยเหตุนี้ ทุกท่านพึงขวนขวายบริจาคทาน 

Read more

หลวงพี่หมี นทีทอง กับ” เดินสันติภาพโลก”

ที่ วัดภาวนาภิรตาราม “Wat Pounwana Pirataram” — ตอนนี้ บ้านเราเริ่มร้อนแล้วแต่ที่ ตุรกี และยุโรป ยังหนาว และธรรมชาติ ยังโหดร้ายอยู่ แต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปจะรอแต่ให้อากาศดี 

Read more

พิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ณ ดินแดนพุทธภูมิ

๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย–เนปาล เป็นประธานเปิดสอบธรรมสนามหลวง 

Read more

พระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล พร้อมช่างจากทีมวิศวกร เดินทางไปสำรวจและคัดลอกแบบธัมเมกขสถูป

สถานที่ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาครั้งแรก ณ เมืองสารนาถ รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย เพื่อเตรียมจำลองการสร้างตามแบบที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี  

Read more

พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา

ได้เมตตาให้การบรรพชาแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และอุปสมบทภายในอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา อินเดีย

ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ณ ต้นศรีมหาโพธิ ประเทศอินเดีย 

Read more

สอนธรรมะเป็นภาษาฮินดีให้กับสามเณรอินเดีย ณ วัดไทยนาลันทา

พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย–เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา มอบหมายให้ พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา 

Read more

มมร จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ๒๕๖๖ ถวายเป็นพุทธบูชา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2566 ด้วยกรอบแนวคิด “สจิตฺตปริโยทปนํ” Purification by Mindfulness: Exploring the Path 

Read more

วัดไทยกุสินารา อินเดีย จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางปรินิพพาน และเครื่องราชสักการะจากสาลวโนทยานไปยังมกุฎพันธนเจดีย์มกุฎพันธนเจดีย์ วันที่ 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 07.30 น. วัดไทยกุสินาราจัดงาน สมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

ณ มหาธาตุเจดีย์ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สารธารณรัฐอินเดีย

วันที่  

Read more

เริ่มขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุไปยังสถูปมหาปรินิพพาน ณ สาลวโนยาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 15.30 น.ที่วัดไทยกุสินารา จัดงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุโดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)กรรมการมหาเถรสมาคม 

Read more

พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเมธี ป.ธ.9)รองเจ้าคณะภาศ 10 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมทาธาตุยุวราชวังสฤษฎิ์

รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันดี

ในฐานะเลขานุการมหาธาตุวิทยาลัย และเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการสอบบาลีสนามหลวงชั้นประโยค ป.ธ.5สนามสอบวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 

Read more

งานถวายมุทิตาสักการะ แด่พระเทศวชิรญาณ วิ. (สมพงษ์ ญาณวชิโร, ดร.) เจ้าอาวาสวัดป่าบรมธาตุราชสักการ (อินเดีย)

υเมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการ สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 เป็นผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมถวายมุทิตาสักการะ แด่พระเทศวชิรญาณ วิ. (สมพงษ์  

Read more

บรรพชาอุปสมบท

ได้รับหมอบหมายจาก ท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์ ห้วหน้าพระธรรมทูตอินเดีย– เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาอินเดีย รัฐพิหาร ให้ทำหน้าที่นั่งเป็นพระอุปัชฌาย์บรรพชาอุปสมบท 

Read more

พิธีมอบรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี (Bodhigayanagadhipati Award)”วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ สวนสาธารณะองค์พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

พิธีมอบรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี (Bodhigayanagadhipati Award)”วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ณ สวนสาธารณะองค์พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 

Read more

พลัง บวร พลังศรัทธา ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดป่ามหาธีราจารย์ บ้านวังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน และ7 ภาคีเครือข่าย ทีมอำเภอ (D-CAST) 

Read more

พระคมสรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ,เจ้าคณะหมายเลข ๒๐ ที่ วัดมหาธาตุยุว ราชรังสฤษฎิ์

ข่าวสารงานพระธรรมทูตอินเดีย พระธรรมทูตสื่อธรรมคือ “ทำ“ทุกกิริยาอาการเพื่องานอันความสำเร็จ

วันนี้ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ได้มาเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกับท่านพระมหา 

Read more

กรมศิลปากรจัดสัมมนาวิจัย วิจักขณ์ นำเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2565

วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพนมบุตรจันทรโชติ

อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา วิจัย วิจักขณ์ การนำเสนอผลงานวิชาการของกรมศิลปากร 

Read more

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า