เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

พบหารือทวิภาคีกับ ดร. สุพรหมณยัม ชัยศังกระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือทวิภาคีกับ ดร. สุพรหมณยัม ชัยศังกระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับ นายหลิว เจี้ยนเชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ พรรคคอมมิวนิสต์จีน

ในห้วงการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือไทย – จีนอย่างรอบด้าน โดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เช่น การค้าสินค้าเกษตร 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

สวนนงนุชพัทยา สืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวาย 9 วัด 9 ต้น เนื่องในวันเข้าพรรษา

วันนี้ที่สวนนงนุชพัทยา นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธี  และนายกัมพล  ตันสัจจา  ประธานสวนนงนุชพัทยา  คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

รัฐมนตรีต่างประเทศหารือผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีกิจการยุโรปและต่างประเทศฝรั่งเศสและรองประธานสภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี พบหารือกับนาย François Corbin ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศฝรั่งเศส 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๓๙

ที่กรุงเทพฯ ร่วมกับนายฟูนาโกชิ ทาเกฮิโระ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน–ญี่ปุ่น

ที่ประชุมได้หารือการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านอาเซียน–ญี่ปุ่น 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

สวนนงนุชพัทยา ขยายโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมมา 4 คนจ่าย 3 คน

สวนนงนุชพัทยาโดยนายกัมพล ตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยา  จัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ   ในส่วนของการท่องเที่ยวที่ผ่านมาสวนนงนุชพัทยาได้จัดโปรโมชั่นต่างๆเพื่อสนันสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศแบบไทยเที่ยวไทย 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

นายรัศม์ ชาลีจันทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับนายเยฟเกนี โตมีฮิน (H.E. Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย

ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ
ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อพลวัตความสัมพันธ์ไทย–รัสเซียที่ใกล้ชิดและรอบด้าน และได้หารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง การท่องเที่ยว 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

สวนนงนุชพัทยาต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประจำประเทศไทย

พร้อมคณะ ร่วมกันปลูกต้นไม้และเข้าเยี่ยมชม

        วันนี้นายกัมพล  ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา  ต้อนรับนายนอเศเรดดีนไฮดารี ( H.E. Mr. Nassereddin Heidari)  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย  

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

รองปลัด กต. เป็นเจ้าภาพการหารือระหว่างอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ทูตฟินแลนด์ประจำไทย

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพการหารือระหว่างเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายยูริยาร์วียาโฮ 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

โครงการไปรษณียบัตรทายผล การแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2024 “

ชมป์แห่งชาติยุโรป 2024 ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 14

กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีประเทศเยอรมันเป็นเจ้าภาพ และบริษัท ไปรษณีย์ไทย

จำกัด ได้ร่วมกับ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

กระทรวงการต่างประเทศร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ (#SIFF) ครั้งที่ ๒๖

กต. ร่วมกับ สกญ. ณ นครเซี่ยงไฮ้ กระทรวงวัฒนธรรม กรมการท่องเที่ยว และ สคต. ณนครเซี่ยงไฮ้ นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ครั้งที่ ๒๖ โดยมีกิจกรรม 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

ปางช้างลูกดกสวนนงนุชพัทยา เดือนมิถุนายนเดือนเดียวตกลูกถึง 3 เชือก ฉลองอย่างยิ่งใหญ่

วันนี้เวลา 9.00 น.สวนนงนุชพัทยาได้จัดพิธีรับขวัญช้างขึ้น ณ ลานแสดงช้างได้นิมนต์พระครูเกษมกิตติโสภณ เจ้าคณะตำบลภูตาหลวง วัดสามัคคีบรรพตมาประกอบพิธีรับขวัญน้องช้าง 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

ไทย-ลิทัวเนียลงนามยกเว้นวีซ่าหนังสือเดินทางทูต-ราชการ มุ่งปูทางสู่ความร่วมมือใกล้ชิดขึ้นในอนาคต

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนาย Egidijus Meilūnas รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศลิทัวเนีย ร่วมลงนามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ยินดีเนเธอร์แลนด์สนับสนุนไทยสมัครเข้า OECD

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายรัศม์ ชาลีจันทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือนาย Marcel de Vink ตำแหน่ง Director General for Political Affairs เนเธอร์แลนด์ 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

เนื่องในโอกาสวันเอกราชฟิลิปปินส์ครบรอบ ๑๒๖ ปี และครบรอบ ๗๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายรัศม์ ชาลีจันทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันเอกราชฟิลิปปินส์ครบรอบ 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

เข้าเยี่ยมคารวะ นายรัศม์ ชาลีจันทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายรัศม์ ชาลีจันทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

ปางช้างสวนนงนุชพัทยา จัดพิธีรับขวัญลูกช้างแฝด เชือกละแม่ สุดยิ่งใหญ่

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ได้นิมนต์พระครูสีลสาราธิคุณ  เจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์และพระครูเกษมกิตติโสภณ  เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

รัฐมนตรีต่างประเทศพบปะรองนายกฯ และรัฐมนตรีต่างประเทศ สปป.ลาว

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบปะนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

แสดงความยินดีกับในโอกาสเดินทางมารับหน้าที่ในประเทศ

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับนายฝั่ม เหวียต หุ่ง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยพร้อมกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับในโอกาสเดินทางมารับหน้าที่ในประเทศไทย 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

ร้านเปิดแล้วนะคะ #บ้านพี่เยม วันนี้วันหยุดคุณลูกค้ามากันแต่เช้าเลยค่ะ

ถ้าไม่สะดวกโทรสั่งไปที่บ้านได้นะคะ

#ขนมจีนน้ำยาปู #ขนมจีนซีฟู้ด #มะม่วงแช่อิ่ม

เมนูเด็ดวันนี้ มีแกงส้ม ผัดเผ็ดปลาดุก ฉู่ฉี่ปลาหมอ

ไก่ต้มขมิ้น แกงคั่วหอยใบชะพลู  

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

กระทรวงการต่างประเทศนำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมโครงการการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จ. นราธิวาส

เมืองโกตาบารู มาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กระทรวงการต่างประเทศ นำโดยนายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

สัมมนาเรื่อง “แนวปฏิบัติด้านเขตแดนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนแม่น้ำโก-ลก” จัดโดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “แนวปฏิบัติด้านเขตแดนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนแม่น้ำโก–ลก” 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

ไทย ร่วมกับรัสเซียและจีน เป็นประธานร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on Countering the Use of ICTs for Criminal Purposes ครั้งที่ ๒

 ที่จัดขึ้นทั้ง ณ กรุงมอสโก และผ่านระบบการประชุมทางไกล

นายพลพงศ์ วังแพน อธิบดีกรมอาเซียน ได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมฯ ผ่านวีดิทัศน์ โดยระบุถึงการดำเนินการของอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ก้าวข้ามพรมแดนและเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมมือรับมือ 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

สวนนงนุชพัทยา ขยายโปรโมชั่นไทยเที่ยวไทยมา 4 คนจ่าย 3 คน ออกไปอีก 1 เดือน ตลอดเดือนมิถุนายน

สวนนงนุชพัทยาโดยนายกัมพล ตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยา  จัดโปรโมชั่นเที่ยวชมสวนนงนุชพัทยา แบบไทยเที่ยวไทยมาเป็นครอบครัว มา 4 ท่าน จ่ายเพียง 3 ท่าน   สำหรับผู้ซื้อบัตรผ่านประตู 

Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า