เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

ร่วมผลักดันความร่วมมือในกรอบ Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับนาง Sarah Bianchi รองผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ร่วมผลักดันความร่วมมือในกรอบ 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่คณะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

เพื่อแสดงความยินดีให้กับความสำเร็จของทีม

ในช่วงระหว่างวันที่ 19-25 กันยายน 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ  

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดพบสภาหอการค้าและอุตสาหกรรม ณ เมืองลาฮอร์และกรุงอิสลามาบัด เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนระหว่างไทยและปากีสถาน


Enhancing Tourism, Investments, FTA, Trade and Business Opportunities between Thailand-Pakistan

Ambassador Chakkrid Krachaiwong and Mr. Khemathat Archawathamrong, Director 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในงานเทศกาลวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการศึกษานานาชาติ

จัดโดยเทศบาลเขต Miraflores ณ สวน Salazar กรุงลิมา เปรู โดยมีกิจกรรมประจำบูธได้แก่ (1) เกมตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย (2) การเผยแพร่ภาษาไทย (3) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวไทย 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่ จ. สระแก้ว พัฒนาพื้นที่ชายแดนและส่งเสริมเศรษฐกิจไทย – กัมพูชา

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รนรม./รมว.กต ลงพื้นที่ จ. สระแก้วเพื่อหารือกับ ผวจ. สระแก้ว หอการค้าจังหวัด และผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่น เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่และการค้าชายแดน 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

นางจิราพร สุดานิช กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ร่วมเปิดงาน “Muay Thai Soft Power” ซึ่งจัดโดยสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย

 นางจิราพร สุดานิช กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ร่วมเปิดงาน “Muay Thai Soft Power” ซึ่งจัดโดยสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 22-24 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

ไทย-ซาอุดีอาระเบีย มุ่งสานต่อพลวัตความร่วมมือทวิภาคี หลังฟื้นฟูความสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับเจ้าชายฟัยศ็อล บิน ฟัรฮาน อาล ซะอูดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

เอกอัครราชทูต ณ กรุงดูชานเบ ถิ่นพำนัก ณ กรุงอัสตานา เป็นประธานเปิดห้องจัดแสดงพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ณ พิพิธภัณฑ์โบราณคดี กรุงดูชานเบ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 เรือเอกชัชวรรณ สาครสินธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดูชานเบ ถิ่นพำนัก ณ กรุงอัสตานา เป็นประธานร่วมกับนาย Bobomulloev Saidmurod ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติสาธารณรัฐทาจิกิสถาน 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ลงพื้นที่เกาะ Maui เยี่ยมชุมชนไทยผู้ประสบภัยพิบัติไฟป่า

เมื่อวันที่ 13 – 15 กันยายน 2566 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ลงพื้นที่เกาะ Maui ให้บริการกงสุลสัญจรครั้งพิเศษ 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและผู้แทนบริษัท Braskem จำกัดของบราซิล หารือเกี่ยวกับโครงการลงทุนร่วมกัน ขยายโอกาสผู้ประกอบการไทย

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือนาง Renata Bley ตำแหน่ง External Affairs Director บริษัทBraskem จำกัด ของบราซิลและคณะ 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

เยี่ยมคารวะนาย Prem Singh Tamang มุขมนตรีรัฐสิกขิม เข้าร่วมการประชุมกับนาย นาย V.B. Pathak Chief Secretary รัฐสิกขิม

เมื่อวันที่ 9-13 กันยายน 2566 น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้นำคณะทีมประเทศไทยในอินเดีย ประกอบด้วย กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตาผอ.สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

กระทรวงการต่างประเทด ประเทศไทยอันดับ 2 ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ

ประจำปี 2566 สำนักข่าว U.S. Newร and World Report เผยผลการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุด

ในการเริ่มต้นทำธุรกิจ ประจำปี 2566 ซึ่งไทยติดอันดับ 2 จากทั้งหมด 87 ประเทศ โดยรวบรวมผลสำรวจประชาชนทั่วโลก 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ร่วมแลกเปลี่ยนในการสัมมนา หัวข้อ “Pakistan-ASEAN Relation: Road to Growth & Prosperity”

ที่โรงแรม Marriott Hotel Karachi ซึ่งจัดโดย Pakistan Council on Foreign Relations (PCFR) โดยเชิญกงสุลใหญ่และสำนักงานประเทศอาเซียนประจำเมืองการาจีเข้าร่วมการสัมมนาด้วย 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการกงสุลสัญจรแก่พี่น้องชุมชนไทย ณ โรงแรม Clarion @Ernst เมือง Kristiansand

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล พร้อมด้วยที่ปรึกษาพีระยา หอมโกศล หัวหน้าฝ่ายกงสุล ได้นำเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงจาการ์ตา (๗ กันยายน ๒๕๖๖)

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วม ๔ การประชุมในห้วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ ๔๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เยี่ยมช้างไทย ที่สวนสัตว์กรุงเบอร์ลิน

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินพร้อมภริยา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามความเป็นอยู่ช้างไทยที่สวนสัตว์กรุงเบอร์ลิน 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้ให้การต้อนรับคณะละครมรดกใหม่ กลุ่มยุวศิลปินไทย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้ให้การต้อนรับคณะละครมรดกใหม่ กลุ่มยุวศิลปินไทย ภายใต้การดูแลของครูช่าง หรือคุณชนประคัลภ์ 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

คณะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศร่วมประชุมหารือและศึกษาดูงานด้านความมั่นคงทางทะเล ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะเดินทางไปร่วมการประชุมหารือและการศึกษาดูงานด้านความมั่นคงทางทะเล 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

ชาวบัวแก้วร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าสักการะพระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์  อันเป็นพระพุทธรูปประจำกระทรวงฯ 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

กิจกรรม Thai Film Weekend Night by Royal Thai Consulate-General in Guangzhou and Tencent Video

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้ร่วมกับ บริษัทTencent และ Tencent Video จัดกิจกรรม Thai Film Weekend Night by Royal Thai Consulate-General in Guangzhou 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายเควิน ฉ็อก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

ความร่วมมือด้านป่าไม้ยั่งยืน และนวัตกรรมป่าไม้

สถานทูตเอกอัคคราชทูตฯ พร้อมด้วย Thailand and Nordic Countries Innovation Unit (TNIU) และ Eco Innovation Foundation (EIF) ของสวีเดน จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานระบบโครงสร้างป่าไม้ยั่งยืน 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

ไทยมอบเงินช่วยเหลือสโลวีเนียสนับสนุนการฟื้นฟูหลังเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ) ได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่สโลวีเนียจำนวน 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมคณะปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทยพบหารือข้อราชการกับฝ่ายมาเลเซีย

นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย และคณะ เดินทางเยือนมาเลเซียระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2566 เพื่อติดตามผลการเยือนไทยของ YAB Dato’ Seri Anwar 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปากียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เเละ รศ.มูฮามัสสกรี มันยูนุ รองอธิการบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต นายฟาบีโอจินดา เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต พร้อมด้วยคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา ได้ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ 

Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า