เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

สำรวจพื้นที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ ๑ และแห่งที่ ๒ ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย–เมียนมาแห่งที่ 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

เยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีที่ปลัดกระทรวงฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศต้อนรับนางมิลลิเซนต์ ครุซ–ปาเรเดส เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย  

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

กระทรวงการต่างประเทศร่วมส่งเสริมความนิยมคอนเทนต์ไทยในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Ho Chi Minh City International Film Festival (HIFF) ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๖–๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสารนิเทศ ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ สมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

ปลัด กต. หารือทูตเยอรมนี ผลักดันหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย-เยอรมนี

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับนายแอ็นสท์ ว็อล์ฟกัง ไรเชิล เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีที่ปลัดกระทรวงฯ 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

จัดพิธีเปิดตัวโครงการของหน่วยงานไทยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง–ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation: MLC)

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย จัดพิธีเปิดตัวโครงการของหน่วยงานไทยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง–ล้านช้าง(Mekong-Lancang 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

กรมสารนิเทศรับรางวัล “ผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยดีเด่น ในสาขาองค์กรภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ เป็นผู้แทนกรมสารนิเทศรับรางวัล “ผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยดีเด่น ในสาขาองค์กรภาครัฐ” 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

ร่วมสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนา และวัฒนธรรม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพหลากหลาย

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๗ นายโสรัจ สุขถาวร เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง พร้อมด้วยนายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสารนิเทศได้เดินทางเยือนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

ยืนยันความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมาย

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ได้พบหารือกับคณะเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

ปลัด กต. ยินดี UNHCR ชื่นชมข้อริเริ่มของไทยในการให้ความช่วยเหลือมนุษยธรรมแก่เมียนมา

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับนางสาว Hai Kyung Jun ผู้อำนวยการสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ  

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

ไทยหารือฟินแลนด์ถึงแนวทางผลักดันความร่วมมือทวิภาคี และขอรับการสนับสนุนไทย-EU FTA

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศต้อนรับการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายบิลเล ตาบีโอรัฐมนตรีด้านการค้าต่างประเทศและการพัฒนา 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

“ความชัดเจนของเส้นเขตแดน เพื่อการพัฒนาและสร้างความเชื่อมโยงในพื้นที่”

เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ นายทรงชัย ชัยปฏิยุทธ รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านและประชุมกับหน่วยงานไทยในพื้นที่และฝ่ายลาว 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ [English Below]

วันนี้ (14 มีนาคม 2567) นางอุรีรัชต์ เจริญโต ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนายทาร์มัน ชันมูการัตนัม ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ ทำเนียบประธานาธิบดีฯภายหลังการยื่นพระราชสาสน์ฯ 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

โอกาสสุดท้ายก่อนปิดลงทะเบียน! ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสาธารณะในหัวข้อ “ทำไมฟินแลนด์ถึงเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก”

ในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย–ฟินแลนด์กระทรวงการต่างประเทศไทยร่วมกับสถานทูตเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และสถานทูตราชอาณาจักรไทย 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดจัดการฝึกอบรมการทำอาหารไทยให้แก่นักศึกษาของสถาบันการท่องเที่ยวและการโรงแรมชั้นนำของปากีสถาน

มาทําอาหารไทยกันเถอะ! อร่อยและบันเทิง!

นักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรม (COTHM) เรียนรู้อาหารไทยจากเชฟกิตติพัฒน์ จันแก้ว Master Chef ที่บ้านพักเอกอัครราชทูตไทย 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ร่วมนำเสนอการสมัครเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกโคราช ค.ศ. 2029 ในงาน AIPH Spring Meeting 2024

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2567 สมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ (AIPH) ประกาศให้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกที่จังหวัดนครราชสีมาในปี 2572 (Korat Expo 2029) 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

เที่่ยว‘ภููกระดึง ก่อนที่รถกระเช้าไฟฟ้าจะมา

เสน่ห์ภูกระดึง

การเดินทางเพื่อขึ้นภูกระดึง
เสร็จสิ้นภารกิจเป็นที่เรียบร้อย
ระยะทางตั้งแต่ตีนภูไปจนถึงยอดเขา
รวมแล้ว 30 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทาง 7 ขั่วโมง
รวมถึงเวลาในการนั่งพักเหนื่อย 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Food Expo 2024

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้า Food Expo 2024  ณ ศูนย์แสดงสินค้าMetropolitan Exhibition Center 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

กงสุลใหญ่ฯ เปิดบ้านจัดงาน Thai Afternoon Tea ครั้งที่ 2 ชูเมนูเด่น ‘ขนมครก’”

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 กงสุลใหญ่สมใจ ตะเภาพงษ์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน “Thai Afternoon Tea” ครั้งที่ 2 โดยเปิดบ้านพักต้อนรับสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงของนครนิวยอร์ก 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

การหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรี กับ นายแอนโทนี แอลบาเนซี นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรี กับนายแอนโทนี  

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

เยี่ยมคารวะ เข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ปลัดกระทรวงฯ 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

รองนายกฯ ต้อนรับเลขาธิการบิมสเทคเนื่องในโอกาสเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัว

เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับนายอินทระ มณิ ปาณเฑย์(H.E. Mr. Indra Mani Pandey) 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

“จากใต้สุดสู่อีสาน: สานสัมพันธ์สองฝั่งน้ำเขตแดน”

เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ได้นำ

นายอานุสิน ขัดติยะลาด หัวหน้าห้องการคณะกรรมการชายแดนแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

การเข้าถวายสักการะถือเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้สำเร็จราชการและภริยาได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พลเอก เดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย และนางลินดา เฮอร์ลีย์ ภริยา ได้เข้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

คปภ. จับมือ มทร.พระนคร เดินหน้าปลุกพลังนักบิดรุ่นใหม่ รณรงค์ทำประกันภัย พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 10.00 น. นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) มอบหมายนางสาวสิริพักตร์ สุวรรณทัต 

Read More
เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ หารือเลขาธิการยูเอ็น ย้ำไทยสนับสนุนจัดประชุม Summit of the Future ปลายปี

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับนายอันโตนิอู กุแตเรช เลขาธิการสหประชาชาติ (ยูเอ็น)  

Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า