จีนศึกษา๒๕ จีนและฝรั่งเศสจัดการประชุมปรึกษาหารือด้านยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศระหว่างกัน ครั้งที่ 16

จีนศึกษา๒๕
จีนและฝรั่งเศสจัดการประชุมปรึกษาหารือด้านยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศระหว่างกัน ครั้งที่ 16

Read more

จีนศึกษา๒๔ จีนและสหราชอาณาจักรจัดการประชุมปรึกษาหารือด้านยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศระหว่างกัน ครั้งที่ 8

จีนศึกษา๒๔
จีนและสหราชอาณาจักรจัดการประชุมปรึกษาหารือด้านยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศระหว่างกัน ครั้งที่ 8

Read more

จีนศึกษา ๑๒ กำหนดเวลาเปิดการประชุมระดับชาติของจีนสองครั้ง (การประชุมสองสภา / 两会) ในปีหน้า

จีนศึกษา ๑๒
กำหนดเวลาเปิดการประชุมระดับชาติของจีนสองครั้ง (การประชุมสองสภา / 两会) ในปีหน้า

Read more

จีนศึกษา ๑๑ การดำเนินการตาม “ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค”

จีนศึกษา ๑๑
การดำเนินการตาม “ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค”

Read more

จีนศึกษา ๓ งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ ๓๘ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย (在泰国曼谷举行的第38届泰国国际车展上) ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ ธ.ค.๖๔

จีนศึกษา ๓
งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ ๓๘ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย (在泰国曼谷举行的第38届泰国国际车展上) ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ ธ.ค.๖๔

Read more

จีนศึกษา ๒ *การประชุมระดับรัฐมนตรีเพื่อการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ครั้งที่ ๔*

พลเอก เว่ย เฟิ่งเหอ (魏凤和上将) มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (国务委员兼国防部长) ของจีน ได้รับเชิญให้กล่าวสุนทรพจน์ (发言) ในการประชุมระดับรัมนตรีเพื่อการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ครั้งที่ ๔ (第四届联合国维和部长级会议) เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๖๔ ผ่านทางวิดีโอ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

Read more

จีนศึกษา ๑ แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (工业绿色发展规划) ในระยะ “ห้าปี ฉบับที่ ๑๔” (“十四五” ของแผนพัฒนา

๑. ภายในปี ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๘) การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยของมูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมจะลดลง ๑๘% โดยผลลัพธ์ที่สำคัญจะเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมรวมทั้งวิธีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาร์บอนต่ำจะใช้กันอย่างแพร่หลาย

Read more