ภูมิภาค

ขอนแก่นปักหมุด อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ เนรมิตโรงแรมใจกลางเมืองต้นแบบธุรกิจสุขภาพใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน

ชูจุดขายด้านสุขภาพที่ครบวงจรรับนักท่องเที่ยวหลังโควิดคลี่คลาย

เมื่อเวลา 14.00 .วันที่ 8 ..2565 ที่ห้องมงกุฎเพชร   โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมปฏิบัติการการเตรียมการพัฒนานิเวศเศรษฐกิจเวลเนสและ wellness startup เขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่เพื่อพลิกฟื้นประเทศไทยหลังโควิด-19 โดยมีสถานประกอบการในกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ ,โรงแรม รวมไปถึงด้านการท่องเทีี่ยว ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือ บพท.  กล่าวว่า   โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่เพื่อพลิกฟื้นประเทศไทยหลังโควิด-19 เป็นแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่ง บพท.ได้ประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ และให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นที่ทราบกับว่าจากสถานการณ์โควิดระบาด ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมด ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพรวมทั่วทั้งโลก ซึ่งประเทศไทยจะรองรับนักท่องเที่ยวแบบเดิมคงไม่ได้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทีถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศไทย

เราจะมาคาดหวังว่าเขาจะกลับมาเที่ยวปีละหลายสิบล้านคนเหมือนเดิม ก็คงไม่ได้ และคงเป็นเวลาที่รอไม่ได้ ดังนั้นเราจะใช้โอกาสตรงนี้ มาปรับวิธีการ ปรับแผน ปรับกระบวนการใหม่ ปรับยุทธศาสตร์ใหม่ของเรา เพื่อรองรับการเปลี่ยนได้อย่างไร  จึงพบว่าเวลเนส ซึ่งก็คือความสุขสมบูรณ์ของคน   ซึ่งความสุขสมบูรณ์ในทุกๆด้าน คนดี สุขภาพ สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี  และเราจะใช้ทรัพยากรที่มี  ใช้ทุนทางสังคม ใช้สิ่งแวดล้อม ที่มีอยู่ในเมือง ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งขอนแก่น มีจุดแข็งที่หลากหลายทางชีวภาพ และกลุ่มสุขภาพ  เราทานผักเป็นยาได้  เราปรับระบบได้ สมุนไพร เราก็มีอยู่สารพัด  และเมื่อเราเมื่อย รับประทานอะไรถึงจะดีขึ้นทั้งหมดคือสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา  เรียกว่านำมาปรุงแต่งใหม่หรือนำมาเสริมความสุขสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นเวลเนส จึงเป็นการปรับระบบเศรษฐกิจ ปรับโครงสร้าง เรียกว่าเศรษฐกิจใหม่ โดยการสร้างคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่  คือการสร้างตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำไปถึงปลายน้ำ

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร กล่าวต่ออีกว่า ธุรกิจเวลเนสจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสถานประกอบการหรือโรงแรมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเดียว  โรงแรมต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นเวลเนส คนเข้าพักต้องมีความสุข ทานอาหารปลอดภัย ผ่อนคลาย    ทำให้เป็นสถานที่ฟื้นฟูร่างกาย และหากจะพูดถึงความพร้อม ประเทศไทยมีความพร้อมในทุกด้าน  เราความหลากหลายทางชีวภาพ  ความหลากหลายทางอาหาร พร้อมรับความปรับเปลี่ยนในจุดนี้  และถ้าโรงแรม สถานประกอบการมีความปรับเปลี่ยนฟื้นฟู บุคลากรก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน พัฒนาทักษะ  ปรับระบบผู้ประกอบการ เป็นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  บนฐานเศรษฐกิจสีเขียว เวลเนส จึงถือว่าเป็นเรือธงหนึ่ง ของการที่จะทำให้เมืองเป็นแหล่งสร้างงาน ปรับระบบการสร้างงานใหม่ ปรับระบบผู้ประกอบการ  เพื่อรองรับความเจริญของภูมิภาค

ด้าน  รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพท.   กล่าวว่า ประเทศไทย ยังมีโอกาสที่เกิดคุณค่าได้อีก จึงมุ่งหลักในการวิจัยระดับพื้นที่โดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล้ำ  นอกจากการแก้ปัญหาโดยตรงกับบุคคลและครัวเรือน  ในระยะยาวคือการกระจายโอกาสนำความเจริญสู่ภูมิภาคและเมืองต่างๆ   หนึ่งในนั้นคือการลงทุน และพัฒนาในหลายมิติ  มิติหนึ่งสำคัญคือเรื่องสุขภาพและเวลเนส เป็นมิติที่เมืองไทยยังมีโอกาสที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดบทพ.จึงขับเคลื่อนในเรื่องนี้ เพราะเวลเนสคือเมืองที่มีระบบเศรษฐกิจสัมพันธ์กันกับระบบสุขภาพ ไม่ได้แปรว่าจะต้องเกิดรายรับอย่างเดียว     เมื่อทำเป็นระบบเมืองเกิดขึ้น   และเวลเนส ไม่ใช่ความมั่งคั่ง หรือมีรายรับเพียงอย่างเดียว แต่สามารถให้บริการทุกชนชั้นได้ด้วย  ดังนั้น การทำเช่นนี้จะทำให้คลี่ความมั่งคั่งมาสู่คนมีรายได้น้อยด้วย

ด้าน  นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น   กล่าวว่า  การที่ได้รับเลือกจาก บพท.และคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายให้เป็นโรงแรมต้นแบบ ในโครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่เพื่อพลิกฟื้นประเทศไทยหลังโควิด-19  ที่ผ่านมาโรงแรมโฆษะได้ห่วงใยเรื่องสุขภาพสุขภาวะทั้งร่างกายจิตใจมาโดยตลอดอยู่แล้ว  โดยโรงแรมได้ร่วมมือกับคณะเทคนิคการแพทย์ มข. จะมีศูนย์กายภาพศูนย์ฟื้นฟูซึ่งข้าราชการและครอบครัวก็สามารถใช้สิทธิได้ และยังได้รับความร่วมมือจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ทางด้านโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพ ดังนั้นถ้าเรามีสุขภาวะที่ดีเราก็ไม่ต้องป่วยเพราะการป่วยต้องเสียงบประมาณประเทศในการรักษามากมายแล้วก็นำยาจากต่างประเทศเข้ามารักษาด้วยในส่วนของเวลเนสจะมีการแพทย์แผนไทยเข้ามาร่วมด้วย แพทย์แผนจีน และแพทย์แผนไทยจะมีการผลิตสมุนไพรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เรามีแอปพลิเคชันจองทางออนไลน์ให้ชาวต่างชาติและผู้ที่อยู่จังหวัดอื่นๆให้จองเข้ามาได้ก่อนเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเรื่องเวลเนสโดยตรง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า