นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564    พล...คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วย นางจีระกิต อิศรวิชิตชัยกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน เพื่อนำส่งไปยังโรงพยาบาลสนามในจังหวัดปทุมธานีต่อไป

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี