นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมอำเภอสร้างสุข

Hi
วันศุกร์ที่
27 สิงหาคม 2564 ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมอำเภอสร้างสุขประกอบอาหาร พร้อมแจกข้าวสารและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)

โดยมี พล...พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย นายวัชรากร หาญสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี นายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี นายปัญญา ชลคงคา รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานีและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมเพื่อประกอบอาหาร พร้อมทั้งแจกอาหาร น้ำดื่มและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ที่มารับอาหาร ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี