นายกเทศมนตรีนครรังสิต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขุดลอกคลองระบายน้ำ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564   ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การขุดลอกคลองโดยใช้เรือโป๊ะในการขุดลอกคลอง3 คลองรังสิตประยูรศักดิ์และคลอง12 อำเภอหนองเสือ เพื่อกำจัดวัชพืชในคลองระบายน้ำต่อไป

      โดยการดำเนินงานจาก ท่านพลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ดำเนินการ การขุดลอกคลองในครั้งนี้

é