จีนศึกษา

จีนศึกษา๑๘๐ นโยบายต่างประเทศไทยต่อความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง

ข้อคิดจากผลงานการวิจัยเรื่องนโยบายต่างประเทศไทยต่อความร่วมมือล้านช้างแม่โขงของดร.วิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์ คณะรัฐศาสตร์ .รามคำแหง ที่ได้นำเสนอในการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีน ครั้งที่ เมื่อปี ..๒๕๖๒ ที่เมืองเซี่ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

     งานวิจัยเรื่องนี้ ได้กล่าวถึงความร่วมมือล้านช้างแม่โขง (Lancang-Mekong Cooperation: LMC) ว่า เป็นหนึ่งในความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบไปด้วยสมาชิก ประเทศ ได้แก่ จีน กัมพูชาสปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนามและไทย ซึ่งการวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายศึกษาความสำคัญของความร่วมมือล้านช้างแม่โขงและศึกษานโยบายต่างประเทศไทยต่อความร่วมมือล้านช้างแม่โขง ผลการวิจัยพบว่า

      ความร่วมมือล้านช้างแม่โขงเป็นความร่วมมือที่มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงระหว่างประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงที่มีความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรมแบ่งปันความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและแบ่งปันอนาคตแห่งความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันลดความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยได้นำแนวคิดกลไกความร่วมมือ + (3+5 mechanism of cooperation) มาใช้ประกอบด้วย เสาหลักความร่วมมือได้แก่ () ด้านการเมืองและความมั่นคง (political and security issues) () การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน (economic and sustainable development) และ () การแลกเปลี่ยนทางสังคม วัฒนธรรมและประชาชนสู่ประชาชน (cultural and people-to-people exchanges)

      ทั้งนี้ ความร่วมมือล้านช้างแม่โขงยังรวมถึงประเด็นสำคัญหลัก ประการ ได้แก่ () ความเชื่อมโยง(connectivity) () ความสามารถในการผลิต (production capacity) () ความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน (cross-border economic cooperation) () ทรัพยากรน้ำ(water resources) และ () การเกษตรและการลดความยากจน(agriculture and poverty reduction)

      สำหรับข้อเสนอแนะแนวทางนโยบายต่างประเทศไทยต่อความร่วมมือล้านช้างแม่โขง

      . ส่งเสริมบทบาทและนโยบายความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐของไทย ในการสร้างความร่วมมือและประสานนโยบายต่าง กับความร่วมมือล้านช้างแม่โขงและประเทศสมาชิก

      . ผลักดันบทบาทของจังหวัดชายแดนที่ตั้งอยู่ใกล้ริมน้ำโขง เช่นจังหวัดเชียงราย ในการร่วมมือและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นกับท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านโครงสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคของประเทศเพื่อนบ้านกับจังหวัดชายแดนของไทย การอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน การปรับปรุงด่านศุลกากร การพัฒนาระบบดำเนินพิธีการแบบเบ็ดเสร็จ จุดเดียวและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขนส่งข้ามพรมแดน

      . ผลักดันบทบาทรัฐวิสาหกิจไทยให้เข้าไปลงทุนในประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะการลงทุนในเรื่องทรัพยากรน้ำและการจัดหาพลังงาน

      . ผลักดันบทบาทภาคเอกชนไทยในการเข้าไปแข่งขันและลงทุนในกลุ่มประเทศล้านช้างแม่โขงและขยายการลงทุนไปในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะในโครงการต่าง ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคสินค้าอุปโภคบริโภค ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการก่อสร้าง ภาคธุรกิจบริการขนส่งและโลจิสติกส์และภาคธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว

      . เพิ่มความร่วมมือแบบทวิภาคีกับประเทศจีน โดยเฉพาะนำจุดแข็งของจีนด้านเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาประเทศไทย รวมถึงการสร้างความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งกับจีนจะส่งเสริมให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในภูมิภาคและอนุภูมิภาค โดยเฉพาะการดึงดูดนักธุรกิจจีนเข้ามาลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก

      . ส่งเสริมสถาบันวิจัยและหน่วยงานคลังสมอง อาทิ การจัดหาทุนเกี่ยวกับการวิจัย การประชุม การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างนักวิจัยและนักวิจัยกับผู้กำหนดนโยบาย ผลักดันการใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากงานวิจัยเพื่อเสริมการตัดสินใจทางนโยบายแก่ภาครัฐ

      . ผลักดันและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยสนับสนุนดึงดูดให้นักธุรกิจจีนลงทุนในในไทย เพื่อใช้ไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในประเทศอาเซียน

      . การส่งเสริมภาคประชาชนและเปลี่ยนภาคประชาชน เช่น การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา การท่องเที่ยวรวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและเข้าใจวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในลุ่มแม่น้ำโขง

      . การผลักดันกลไกและความร่วมมือในระดับพหุภาคีเพื่อนำไปสู่พื้นฐานความร่วมมือและจัดการปัญหาต่าง ร่วมกัน

      ๑๐. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในประเทศกลุ่ม CLMVT

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

( ข้อมูลจากเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีน วช.  www.vijaichina.com )

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า