จังหวัดนครศรีธรรมราช ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส

และเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ วันนี้(24 ..64) ที่สนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส และเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยมี พลตำรวจตรี สมชาย ซื่อตรงต่อการ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้กำกับการสถานีตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้แทนหน่วยงาน

ชุดปฏิบัติการ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ประจำมูลนิธิการกุศลเข้าร่วมในพิธี

สำหรับพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่า ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้นจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สำคัญที่สุดคือการได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และขอขอบคุณใรความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกคน รวมทั้งกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านและขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ตระหนักในภาระหน้าที่อันมีเกียรติ ที่ถือเป็นความหวังของประชาชนที่ได้ฝากความสงบสุข ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความปลอดภัยไว้กับเจ้าหน้าที่

อุไรวรรณ/ข่าว จิรศักดิ์/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔