.ปทุมธานีเศร้าเสียชีวิตรายวันมากสุด 3 รายติดเชื้อ 89 ราย สะสม 3386 ราย

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่20 พฤษภาคม  2564

ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 65 ราย 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากดำเนินงานเชิงรุก 24 ราย 

เสียชีวิต 3 ราย สะสม 3386 ราย .ลำลูกกา ติดเชื้อมากสุด 40 ราย ลองลงมา ,คลองหลวง 19 ราย .เมือง 3 และ สามโคก 3 ราย