ภูมิภาค

ชลบุรีจัดงานวันดินโลก “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตร”

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 นายชวนินทร์  วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตร (Halt soil salinization boost soil productivity)  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชลบุรี ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี โดยมีนางจุฬาลักษณ์ แก้วอ่อน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชลบุรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนเกษตรกร ร่วมให้การต้อนรับ สืบเนื่องจาก องค์การสหประชาชาติ (UN) ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 รับรองให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก(Word Soil Day) ซึ่งมีผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก หรือ GSP ได้จัดกิจกรรมวันดินโลกในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี มีประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้จัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกขึ้นพร้อมกัน ซึ่งวันดินโลกเป็นผลสืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมจากสหภาพวิทยาศาตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์ และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนต่อไป

     นางจุฬาลักษณ์ แก้วอ่อน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต2 ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึก และเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน เกษตรกร หมอดินอาสา เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลกและสร้างความตระหนัก และให้ความสำคัญต่อทรัพยากรดินอีกด้วย

สำหรับการจัดงานในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 200 คน ประกอบด้วย นิสิต นักศึกษา หมอดินอาสา ข้าราชการ และพี่น้องประชาชน เกษตรกรในจังหวัดชลบุรี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง เช่น นิทรรศการความสำคัญวันดินโลก รัชกาลที่ 9 กับงานพัฒนาที่ดิน นิทรรศการดินเค็ม นิทรรศการบัตรดินดี นิทรรศการAPP กรมพัฒนาที่ดินนิทรรศการผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน นิทรรศการวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และชิม ชม ช๊อป ใช้ ตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัย และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน การมอบบัตรดินดีแก่หมอดินอาสา จำนวน 11 คน และเครือข่ายเกษตรกร และกิจกรรมหน่วยปอเทืองปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในดิน รักษาระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะเรื่องดิน และน้ำ ซึ่งเป็นรากฐานของการเกษตร จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรดิน โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาในพื้นที่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับดิน เพื่อศึกษา ค้นคว้า หารูปแบบที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างความสำเร็จ แล้วขยายผลให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติ ด้วยวิธีการที่เรียบง่าย ประหยัดเกษตรกรสามารถดำเนินการได้เอง เช่น การปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนดิน และการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว โดยวิธีการแกล้งดิน

ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวต่อไปอีกว่า จังหวัดชลบุรี ยืนยันเจตนารมณ์จะน้อมนำพระราชดำรัสดำเนินตามพระราชกรณียกิจ เพื่อรักษา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรดิน และน้ำ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาการเกษตรของไทย และยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ และรายได้ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติ และมีความสุขตามพระราชปณิธานของพระองค์สืบไป

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า