จ.ปทุมธานี เสียชีวิต 1 ราย ยอดติดเชื้อไม่ลด ติดเชื้อรายใหม่ 458 สะสม 10114 ราย คลัสเตอร์ตลาดดังย่านนวนคร คลองหลวงอำเภอเดียว 335 ราย

  • รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  • (COVID-19) จังหวัดปทุมธานีประจำวันที่ 4 กค.  2564ติดเชื้อรายใหม่ 458 รายสะสม 10114 ราย เสียชีวิต 1 ราย