ท่องเที่ยวในอดีตคนข่าวหลายประเทศ ไทย ญี่ปุ่น ออสเตรีย อเมริกา

เดินทางไกลมาจบที่ประเทศไทย

หลายสิบปีที่เลยผ่านคนที่ถ่ายทอดจากภาพ ข้อเขียนต่างๆมากมาย มันผ่านไปแล้ว ก็จริง ยังเหลือตัวหนังสือและแผ่นภาพ ให้มองเห็นอดีตที่ผ่านมา คิดเป็นระยะทาง วันเวลา น่าจะหลายแสนหลายล้าน กม.หลาย ชม. บทความเรื่องนี้ขอนำเสนอด้วยภาพ

หลายประเทศที่เคยไป อเมริกา เยอรมัน สวีเดน เดนมาร์ค อิตาลี่ ออสเตรีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ ศรีลังกา เนปาล อินเดีย กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม เมียนมา และไทย ความทรงจำถูกบันทึกไว้ด้วยภาพถ่าย