ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี และผู้ประกอบการค้าภายในตลาด จัดโครงการจิตอาสา

 

วันที่ 9 มิ.. 64 ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี และผู้ประกอบการค้าภายในตลาด จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณตลาดสดอินเตอร์มาร์ท7 (ตลาดแอร์) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  อีกทั้งเป็นการให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคในด้านความสะอาด สุขอนามัยและความปลอดภัย