ผู้ว่าฯปทุมธานี ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือสมาคมคนตาบอดจังหวัดปทุมธานีและชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดปทุมธานี

วันนี้ (1 มิ.ย.64 ) เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือสมาคมคนตาบอดจังหวัดปทุมธานี จำนวน 50 ชุด  และชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดปทุมธานี จำนวน 50 ชุด ที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19) โดยมี  พล.ต.ต.ชยุตมารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี  นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี  นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี  เข้าร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของ