ปทุมธานีติดเชื้อ

162 ราย สะสม 3548 ราย เป็นต่างด้าว 126 รายคลัสเตอร์ที่เดิมตลาดเก่าย่านรังสิต

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่21 พฤษภาคม  2564

ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 33 ราย 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากดำเนินงานเชิงรุก 129 รายสะสม 3548 ราย

Timeline บางส่วนเป็นผู้จัดการรถสาย 510 (ฟิวเจอร์อนุสาวรีย์ อู่รังสิต)

อีกรายทำงานเป็นกระเป๋ารถเมล์ ขสมก.อู่รังสิตสาย 39 ตลาดไท อนุสาวรีย์ 

ผู้ป่วยราย   แรก

รายที่ 3453 (รายที่ 270 1 ของการระบาดรอบเมษายน 64)

เพศชาย อายุ 49 ปี .ธัญบุรี .ปทุมธานี

ทำงานเป็นพนักงาน ขสมก.อู่รังสิต สาย 5 10 (ฟิวเจอร์อนุสาวรีย์ อู่รังสิต)

เป็นผู้จัดการรถสาย 510

หยุดงานไม่ได้ไปไหน และทราบว่าผู้ร่วมงานติดเชื้อ

รพ.ประชาธิปัตยั นัดตรวจกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 1 ผลไม่พบเชื้อ

กักตัวอยู่ในห้อง ไม่ได้ออกไปไหน พักอาศัย.ประชาธิปัตย์

เริ่มมีอาการไข้ ตัวร้อน

กักตัวอยู่ห้อง ไม่ได้ออกไปไหน

ตรวจ COVID 19 ครั้งที่ 2 ที่ รพ.ประชาธิปัตย์

กักตัวอยู่ห้อง ไม่ได้ออกไปไหน

ผลพบเชื้อ Covid 19 so Admit รพ.ธัญบุรี

รายที่สอง

ผู้ป่วยรายที่ 3449 (รายที่ 2697 ของการระบาดรอบเมษายน 64)

เพศหญิง อายุ 54 ปี .ธัญบุรี .ปทุมธานี

ทำงานเป็นกระเป๋ารถเมล์ ขสมก.อู่รังสิต สาย 39 ตลาดไท อนุสาวรีย์ ทำงานช่วง

กลางวัน ไม่มีเวลาทำงานที่แน่นอน

หยุดงานเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ อาศัยที่.ประชาธิปัตย์

ทำงานตามปกติ

หยุดงานไม่ได้ออกไปไหน

ทำงานตามปกติ

หยุดงานไม่ได้ออกไปไหน

ทำงานตามปกติ

หยุดงาน เริ่มมีอาการไป ไข้ มีน้ำมูก มีเสมหะ จมูกไม่ได้กลิ่น และทราบผลตรวจ

COVID 19 ของเพื่อนร่วมห้องติดเชื้อ COVID 19

เดินทางมาตรวจที่ รพ.ประชาธิปัตย์

ผลพบเชื้อ Covid 19 รอ Admit