ไม่ได้จัดหมวดหมู่

รพ.สนาม มธ.ประกาศยุติภารกิจของโรงพยาบาลสนามในวันที่ 22 ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 64 วันที่ 189 ของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์และวันที่ 127 ของศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์รังสิต วันที่ 105 ของศูนย์ธรรมศาสตร์ Home Isolation

วันนี้มีผู้ป่วยโควิดรายใหม่ทั่วประเทศ 10,035 คน และเสียชีวิตเพิ่มอีก 60 คน ถ้าคิดตัวเลขเฉลี่ยย้อนหลังเจ็ดวัน อัตราการเพิ่มของผู้ป่วยรายใหม่โดยเฉลี่ยในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ 10,508 คน และเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 91 คน จำนวนผู้ป่วยรายใหม่หมื่นเศษนี้ มาจากต่างจังหวัด โดยเฉพาะที่มากคือ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับจังหวัดในภาคตะวันออก ในขณะที่ในกทม.และปริมณฑลมีผู้ป่วยใหม่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจำนวนเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตลดลงต่ำกว่าร้อยคน  และคงจะไม่สูงกว่าหนึ่งร้อยคนต่อวันอีกแล้ว ตัวเลขผู้ป่วยใหม่วันละประมาณหมื่นคน แต่ใน กทม.และปริมณฑลยังคงมีผู้ป่วยใหม่ลดน้อยลงเช่นนี้ อาจทำให้พวกเราหลงลืมเรื่องโควิดในชีวิตประจำวันไปได้บ้าง และอาจจะนำไปสู่นโยบายคลายล็อคอย่างกว้างขวางทั่วประเทศภายในปลายเดือนนี้ได้ แต่ก็อย่าชะล่าใจนะ เพราะสายพันธ์ Delta ยังคงอยู่กับพวกเรารอบๆตัวแถวนี้แหละ และถ้าพวกเราใช้ชีวิตแบบที่ไม่แคร์โควิดกันหากมีการคลายล็อค 100%

    ถึงเวลานั้น  คงจะราว กลางเดือนหน้า พวกเราอาจจะได้เห็นจำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันเพิ่มขึ้นไปเป็นแถววันละสองหมื่นคนอย่างไม่ยากนัก ถึงเวลานั้น ก็อย่าตกใจกันมากนะขอให้ระมัดระวังตัวเองตามมาตรการที่พูดกันมาทุก วันต่อไปอย่าละวาง แล้วแม้จะมีเวฟใหม่มาอีก ก็ขอให้เชื่อมั่นและไว้วางใจในระบบสาธารณสุขของเราที่ได้เรียนรู้การอยู่กับโควิดมานาน และเราได้ดูแลผู้ป่วยโควิดมานานปีครึ่งแล้ว  เชื่อมั่นว่าพวกเราจะช่วยกันดูแลและทำหน้าที่ของพวกเราอย่างดีที่สุด แม้จะมีการระบาดระลอกใหม่ขึ้นก็ตาม

ที่ธรรมศาสตร์วันนี้ หอผู้ป่วยวิกฤตทางเดินหายใจบ้านปู หรือ RCU บ้านปูของเราที่เคยรายงานเรื่องการกลั่นตัวของไอน้ำและมีน้ำไหลซึมออกจากผนังและปลั๊กไฟทุกจุดหลังจากที่ได้ทำงานต่อเนื่องมาเกือบหกเดือนเต็ม จนกระทั่งต้องปิดวอร์ดซ่อมแซมใหญ่ไปเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคม วันนี้ได้ซ่อมแซมปรับปรุงจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่แล้ว   พวกเราคงยังไม่ได้ใช้งานวอร์ดนี้เลยในขณะนี้หรอก แต่เชื่อว่าปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้า RCUบ้านปูซึ่งเพิ่งซ่อมแซมเสร็จโดยงบประมาณหลายล้านบาทในรอบนี้  จะสามารถรองรับผู่ปวยโควิดเคสสีแดงระดับที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ High flow ได้ถึง 12 เตียง รวมกับวอร์ด Cohort Negative Pressure ที่อยู่ติดกันอีก 16 เตียง รวมเป็น 28 เตียง High flow บวกกับ ICU Negative Pressure ที่เป็นห้องแยกควบคุมความดันอากาศอีก 32 ห้องในวอร์ด ICUเมฆสวรรค์, ธัญลักษณ์ ,บ้านปู2 และสุรัตนา ทั้งสี่วอร์ดซึ่งสามารถดูแลผู้ป่วยวิกฤตระดับสูงสุดที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจได้   จะทำให้รพ.ธรรมศาสตร์สามารถรับผู้ป่วยโควิดวิกฤตสีแดงเข้มได้ถึง 60 เตียงพร้อมกัน โดยไม่รวมผู้ป่วยโควิดเคสเหลืองและเขียวนี้ จะทำให้พวกเราสามารถอุ่นใจและใช้ชีวิตแบบ New Normal แม้หากเมื่อจะมีการระบาดของ Delta อย่างกว้างขวางอีกรอบหนึ่งต่อไปได้

สถานการณ์ประจำวันนี้ ในรพ.ธรรมศาสตร์  ก็ยังคงเป็นสถานการณ์ขาลงของโควิดเวฟ4 อยู่เช่นเดิม จำนวนผู้ป่วยรายใหม่จากการ Swab RT-PCR ที่รพ.ธรรมศาสตร์ พบเป็นบวกในอัตราน้อยกว่า 10% มาโดยตลอดสองสัปดาห์  จำนวนผู้ป่วยโควิดทั้งหมดที่รับรักษาอยู่ในโรงพยาบาลในวันนี้คือ 27 รายเท่านั้น จากประมาณหนึ่งร้อยเตียงที่เราเปิดรอรับผู้ป่วยโควิดอยู่ในขณะนี้ ในจำนวนนี้ยังคงมีผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องใส่ท่อหายใจเหลือเพียง 3 รายเท่านั้น จำนวนการตรวจหาเชื้อแบบ ATK ในโรงพยาบาลก็พบผู้ที่มีผลเป็นบวกต่ำมาก ในระดับเฉลี่ยน้อยกว่า 5%  ตัวเลขเหล่านี้คงสะท้อนขาลงของผู้ป่วยโควิดในเขตกทม.และปริมณฑลได้อย่างชัดเจน หวังว่าพวกเราคงจะได้มีโอกาสอยู่ในสถานการณ์ขาลงอย่างนี้ไปอีกนาน นะ

ในโครงการธรรมศาสตร์ Home Isolation เรายังมีผู้ป่วยใหม่รายวันรับเข้ามาประมาณวันละ 1-5 คนโดยเฉลี่ย และมีผู้ป่วยแอคทีฟที่ต้องดูแลอยู่เพียง 40-50 คนโดยเฉลี่ยเหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน

สำหรับโรงพยาบาลสนามธรรมศาตร์ในวันที่ 189 นี้ เรามีคนไข้โควิดเหลือพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามเช้าวันนี้เพียง 61 รายเท่านั้น รายสุดท้ายที่พวกเรารับมาเพิ่มในวันศุกร์ที่ 8 ตุลา นับเป็นคนไข้สะสมทั้งสิ้น 4,805 คนในหกเดือนเศษมานี้ของโควิดเวฟ 3+4 จากวันเสาร์มา เราไม่รับผู้ป่วยใหม่เพิ่มในรพ.สนามอีกแล้ว เพราะได้กำหนดวันเสร็จสิ้นภารกิจที่จะ Discharge ผู้ป่วยรายสุดท้ายออกจากรพ.สนามไว้ในวันศุกรที่ 22 ตุลาคม ซึ่งก็คือ 14 วันนับจากวันที่ 8 ตุลาคม

   การประกาศยุติภารกิจของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เวฟนี้ คงเป็นหมุดหมายที่สำคัญอีกคราวหนึ่ง  ในฐานะที่เป็นการยุติบทบาทของโรงพยาบาลสนามแห่งแรกของประเทศและเป็นโรงพยาบาลสนามที่เปิดดำเนินการมานานที่สุดในประเทศไทยนับแต่เริ่มมีการระบาดรอบแรกมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 พวกเราควรจะดีใจกับปรากฏการณ์นี้ หรือควรจะเสียใจที่พวกเราจำต้องมีโรงพยาบาลสนามสำหรับโควิดในระดับ 3-400 เตียงมายาวนานขนาดนี้ดีนะ

   ที่ศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์รังสิตในวันที่ 127 นี้ยังคึกคักอยู่ตามเดิมมีผู้มารับวัคซีนเกือบสองพันคนทั้งเข็มสาม เข็มสอง และเข็มแรก จากจำนวนคิวจอง 3,000 เศษในวันอาทิตย์เมื่อวานนี้

   เมื่อวันศุกร์ที่ 8 รพ.ธรรมศาสตร์ได้มีโอกาสต้อนรับ ผวจ.ปทุมธานี และสสจ.ปทุมธานีคนใหม่ ที่มาเยี่ยมพวกเรา ท่านผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ได้ช่วยให้ความมั่นใจในเรื่องการประสานงานกับสธ.ในการจัดหาวัคซีนมาช่วยเราอีกทางหนึ่ง นอกจากที่ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 4 ซึ่งได้มาหาปรึกษาหารือ หาแนวทางแก้ไขปัญหาวัคซีน Astra มีไม่ค่อยเพียงพอสำหรับที่นี่ ตามทีท่านรมว.สธ.มอบหมายให้มาช่วยดูแลแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัคซีนของศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์รังสิต   และท่านผู้ตรวจก็ได้รับทราบปัญหา  และรับว่าจะช่วยเหลือจัดการเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนวัคซีน Astra Zeneca ของศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์ให้ด้วย  หวังว่าจากที่มีวัคซีนในสต๊อคของเราพอฉีดได้ผุ้คนได้จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม  จะสามารถมีวัคซีน Astra มาเพิ่ม  เพื่อให้ผู้คนที่รอคอยอยู่ให้สบายใจว่า จะสามารถมารับวัคซีนได้ตามนัดในวันที่ 15 ตุลาคมและวันต่อ ไปด้วยนะ  เพราะพวกเราเข้าใจดีถึงความรู้สึกของคนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิดเลย หรือผู้ที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบโดส ในสถานการณ์การระบาดปัจจุบันนี้จริง เลย อยากให้เห็นใจและหาทางช่วยเหลือผู้คนเหล่านี้กับเราด้วเถอะ

#ทำตามหน้าที่ไป แล้วคิดเอาเองว่าหน้าที่คืออะไร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า