ประชาชนให้กำลังใจบุคลากรทางการ รพ.ปทุมธานี

โรงพยาบาลปทุมธานี ขอขอบคุณVolunteer Thailand ภายใต้หลวงพ่ออลงกต บริจาค เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตรการไหลสูง จำนวน 1 เครื่องให้แก่โรงพยาบาลปทุมธานี

โรงพยาบาลปทุมธานี ขอขอบคุณสำนักงานตรวจบัญชีจังหวัดปทุมธานี มอบอาหารพร้อมทาน

โรงพยาบาลปทุมธานี ขอขอบคุณ  บริษัทในเครือเภตรากรุ๊ป มอบ น้ำดื่ม 30 แพ็คและเงาะ 60  กกให้โรงพยาบาลปทุมธานี

โรงพยาบาลปทุมธานี ขอขอบคุณ ..ณัฐนันท์  จิตโคกกรวดปาลิตา  ไชยมุสิกบริจาคเจลเเอลกอฮอล์ ให้แก่ทางโรงพยาบาล

โรงพยาบาลปทุมธานี ขอขอบคุณ พลังใจไทยแลนด์ บริจาค เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง

โรงพยาบาลปทุมธานี ขอขอบคุณ ศิริราชมูลนิธิ (โครงการต่อลมหายใจบริจาคเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง

โรงพยาบาลปทุมธานี ขอขอบคุณ บริษัทปตท.จำกัด(มหาชนบริจาค เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูงจำนวน 5 เครื่อง

โรงพยาบาลปทุมธานี ขอขอบคุณ กำลังใจที่มอบให้