วันที่ 21 .. 64 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมกับงานป้องกันและควบคุมโรคกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกโควิด -19 โดยใช้วิธีตรวจจากโพรงจมูก ให้กับผู้ประกอบการค้า ตลาดสดอินเตอร์มาร์ท (ตลาดแอร์ )

สำหรับบริเวณตลาดสดอินเตอร์มาร์ท (ตลาดแอร์นั้น เทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณแล้ว

และเทศบาลฯ ขอความร่วมมือทุกท่าน ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข DMHTT อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอให้สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตลอดเวลา อย่านำมือสัมผัสใบหน้า ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเคร่งครัดด้วย ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการรับผิดชอบตนเอง โดยการไม่พาตนเองไปในพื้นที่เสี่ยงและหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่จำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)