100 ปี แห่งการสถาปนา “ยุวกาชาดไทย”

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส 100 ปี แห่งการสถาปนายุวกาชาดไทยในรูปแบบออนไลน์ โดยมี นายเตช  บุนนาคเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยสำนักงานยุวกาชาด และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมในพิธี ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย อีกทั้งมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศภายในงานผ่านเฟซบุ๊กเพจของสภากาชาดไทย ได้แก่ เพจ : The Thai Red Cross Society เพจ : อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย และเพจ : สำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทย เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร อีกทั้ง ในโอกาสพิเศษนี้ ได้เปิดให้อาสายุวกาชาดสมาชิกยุวกาชาด และประชาชนทั่วประเทศ ที่รับชมการถ่ายทอดสด ได้ลงทะเบียนรับเกียรติบัตรออนไลน์ความทรงจำแห่งศตวรรษ 100 ปี ยุวกาชาดไทยเป็นที่ระลึกอีกด้วย

สำหรับโครงการและกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาส “100 ปี ยุวกาชาดไทยอาทิโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน สืบสาน รักษา ต่อยอด 99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย, โครงการป่าที่ภักดี, สร้างสรรค์สารคดีเชิงประวัติศาสตร์ 100 ปี ยุวกาชาด เรื่องหน่อศานติ”, สร้างสรรค์ผลงานเพลงพลังอาสายุวกาชาดขับร้องโดย ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม, โครงการธรรมะสู่ดวงใจ ยุวกาชาดไทย 100 ปี และกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตในช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลน เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 เป็นต้น

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย กล่าวถึงความเป็นมาของยุวกาชาดไทย ว่ากิจการยุวกาชาด เกิดจากมติที่ประชุมสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ เมื่อปีพ.. 2462 โดยที่ประชุมเสนอว่า สภากาชาดทุกชาติควรจัดตั้งกาชาดสำหรับเด็ก ซึ่งในขณะนั้น สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตดำรงตำแหน่งอุปนายกสภากาชาดสยาม ทรงเป็นผู้เข้าร่วมประชุมนั้นด้วย ภายหลังจึงทรงก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้น เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 โดยเมื่อแรกก่อตั้งนั้นใช้ชื่อว่าอนุสภากาชาดสยามโดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กเป็นคนดี รู้จักรักษาสุขภาพอนามัย มีใจเมตตากรุณาต่อผู้อื่น และรู้จักการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยในช่วงแรกของการก่อตั้งนั้นกิจการยุวกาชาดขึ้นกับกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงศึกษาธิการและสภากาชาดไทยได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลรับผิดชอบร่วมกัน ต่อมา ในปีพ.. 2546 รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบราชการ และมีการปรับโครงสร้างของกระทรวง ทบวง กรม มีการยุบกรมพลศึกษาเข้ากับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยุวกาชาดในส่วนของสภากาชาดไทย ได้กลับมาที่สภากาชาดไทย ชื่อว่า สำนักงานยุวกาชาด ยุวกาชาดในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กลับไปที่กระทรวงศึกษาธิการ ชื่อว่า สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

โดยปัจจุบันกิจการยุวกาชาดไทย ได้แบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 2 ส่วน คือ กระทรวงศึกษาธิการและสภากาชาดไทย โดยแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจน กล่าวคือ ยุวกาชาดที่มีอายุ 7-18 ปี เรียกว่าสมาชิกยุวกาชาดให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ดูแล ส่วนยุวกาชาดที่มีอายุ 15-30 ปี เรียกว่าอาสายุวกาชาดให้สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นผู้ดูแล โดยทั้ง 2 หน่วยงาน ได้มีการประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดตลอดมา

ภารกิจของสมาชิกยุวกาชาดและอาสายุวกาชาด คือการมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีรู้จักรักษาอนามัยตนเองและผู้อื่น มีจิตใจเมตตากรุณา ไม่เลือกชาติ ศาสนา มีความเสียสละบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีจิตอาสา พึ่งพาได้ มีคุณธรรม และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเป็นพลังอาสายุวกาชาดร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เพียงโหลดแอปพลิเคชันอาสาสมัครกาชาดสอบถามเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเพจ : อาสายุวกาชาดสภากาชาดไทย โทรศัพท์ 0 2252 5002-3 กด 1 หรือ 1664

100ปียุวกาชาดไทย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า