วันที่ 6 ธ.ค.64 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี นำคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาฯ ช่วยกันทาสีรั้ว ตัดหญ้า ทำความสะอาดรอบพื้นที่บริเวณมูลนิธิปวีณาฯ ในโครงการทำดีเพื่อพ่อ

ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564