ตำรวจเมืองยโสธร ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ตำรวจภูธรเมืองยโสธรปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีริมทาง(ฟุตบาท) ตั้งแต่บริเวณสะพานลอยหน้าโรงเรียนยโสธรพิทยาคมถึงบริเวณประตูทางเข้า อาคารที่ทำการ .จว.ยโสธร