อบจ.จ.ปทุมธานี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์น่าให้กับผู้พิการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์น่าให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในเขตจังหวัดปทุมธานี ภายใต้การอำนวยการของ พล...คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

   และในวันนี้ได้มอบหมายให้ นางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์ รองนายก อบจ.ปทุมธานีและน..ณัฐธิดา เกียรติพัฒนาชัย รองประธานสภา อบจ.ปทุมธานี ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุกให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า(เข็มที่ 2) ให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตอำเภอธัญบุรีและอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี