จ.ปทุมธานียอดผู้ติดเชื้อลดลง 182 รายแต่ผู้ติดเชื้อยังเสียชีวิตจำนวนมาก 18 รายรักษาหาย 19050 ราย

รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันที่ 3 ..  64 จำนวน 182 ราย โดยจำแนกเป็น

ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 182 ราย

เพศหญิง 97 ราย  เพศชาย 85 ราย

คนไทย 178 ราย ต่างชาติ 4 ราย (พม่า 4 ราย)

อายุเฉลี่ย 41 ปี(น้อยสุด 1 ปี มากที่สุด 91 ปี)เสียชีวิต 18 ราย

ขณะที่ เทศบาลเมืองบางกะดีโพสต์ผ่านเพจเฟสบุ๊ก ระบุ

พร้อมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ให้สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสเท่านั้น!!