ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.ปทุมธานี มีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 มากสุดในรอบสัปดาห์ 22 ราย ผู้ติดเชื้อลดลง 138 ราย รักษาหาย 19546 รายติดเชื้ออายุน้อยสุด 1 ปี มากที่สุด 95 ปี

ขณะที่ รพ.ปทุมธานีแจ้งชาวต่างชาติในประเทศลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันที่ 5 ..  64 จำนวน 138 ราย โดยจำแนกเป็น

ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 138 ราย

เพศหญิง 77 ราย  เพศชาย 61 ราย

คนไทย 138 ราย

อายุเฉลี่ย 42 ปี(น้อยสุด 1 ปี มากที่สุด 95 ปี)เสียชีวิต 22 ราย

รพ.ปทุมธานี โพสต์ผ่านเพจเฟสบุ๊ก แจ้งชาวต่างชาติในประเทศลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

วันวัคซีนสําหรับชาวต่างชาติในประเทศไทยที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 (pfizer) จากกระทรวงต่างประเทศวันที่ 6-7 กันยายน 2021 (1 .-3 .) ที่โรงพยาบาลปทุมธานี

** กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณสําหรับการนัดหมาย

*** ไม่มีที่จอดรถในบริเวณโรงพยาบาลโดยใช้รถสาธารณะได้รับการยอมรับ