จ.ปทุมธานี เศร้า เสียชีวิต 11 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 465 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า .ปทุมธานี

รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันที่ 3 .  64 จำนวน 465 ราย โดยจำแนกเป็น

ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 465 ราย

เพศหญิง 277 ราย  เพศชาย 188 ราย

คนไทย 448 ราย ต่างชาติ 17 ราย (พม่า 15 ราย  กัมพูชา 1 ราย ลาว 1 ราย  )

อายุเฉลี่ย 39 ปี(น้อยสุด 7 เดือน มากที่สุด 99 ปี)

เสียชีวิต 11 ราย