เทศบาลเมืองปทุมธานี เร่งช่วยเหลือ ปชช.ขนของขึ้ที่สูงจากการระบายน้ำของทุ่งตะวันตก และภาวะน้ำทะเลหนุนสูง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนชุมชนวัดโคกหลายครัวเรือน ในการขนย้ายทรัพย์สินให้พ้นจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เอ่อสูง ขึ้นจากการระบายน้ำของทุ่งตะวันตก และภาวะน้ำทะเลหนุนสูง

หากประสบเหตุอุทกภัยต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พื้นที่ตำบลบาลปรอกอำเภอเมืองปทุมธานี  แจ้งได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร 0-2581-6151  ตลอด 24 ชั่วโมง