นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้มอบวัคซีนป้องกันโควิด 2019

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 . นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้มอบวัคซีนป้องกันโควิด 2019 แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca Covid-19 vaccine) จังหวัดปทุมธานี จำนวน 39,500 โดส โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายแพทย์อภิชน จีนเสวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี พร้อมนพ.ปรีดา ตั้งจิตเมธี รองผอ.กลุ่มภารกิจปฐมภูมิ รพ.ปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลปทุมธานี แสดงถึงความพร้อมในการจัดบริการฉีดวัคซีน ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรคหลัก ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมโดยเริ่มฉีดในวันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 พร้อมกันทุกหน่วยบริการ ทั้งจังหวัด