จ.ปทุมธานี ประกาศให้ ปชช.ลงทะเบียน “หมอพร้อม”ไปฮีดวัคซีน 6 สถานที่ดัง

 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนในระบบหมอพร้อมนอกสถานพยาบาล ของจังหวัดปทุมธานี

  ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 ขอให้ท่านไปรับบริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาล ในวันและเวลาเดิม ตามที่ลงทะเบียนไว้ ดังนี้

  1. เซียร์รังสิต รพ.ลำลูกกา (รับบริการฉีดวัคซีนที่รพ.ลำลูกกา)

  2. เซียร์รังสิต รพ.ธัญบุรี (รับบริการฉีดวัคซีนที่รพ.ธัญบุรี)

  3. เซียร์รังสิตรพ.ประชาธิปัตย์ (รับบริการฉีดวัคซีนที่รพ.ประชาธิปัตย์)

  4. ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รพ.ปทุมธานี (รับบริการฉีดวัคซีนที่รพ.ปทุมธานี)

  5. ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รพ.คลองหลวง (รับบริการฉีดวัคซีนที่รพ.คลองหลวง)

  6. ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รพ.สามโคก (รับบริการฉีดวัคซีนที่รพ.สามโคก)

Website สสจ. : https://moph.cc/OVAtUC56P