สมเด็จมงรา รองสมเด็จพระสังฆราชและเลขาธิการมหาเถรสมาคมกัมพูชา

เป็นประธานสงฆเจริญพระปริตรที่สถานีโทรทัศน์ช่อง5 กัมพูชาในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2022