ศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม

“ความหวังของผู้ยากไร้ สร้างบุญวันเกิด” เปลี่ยนคำอวยพรเป็นบุญ เป็นต้นบุญรักษาคนจากกำลังใจเป็นกำลังบุญ ล้ำค่ากว่า 6 บาท

หัวหน้าพระธรรมทูตอินเดียเนปาล ตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลกุสินารา พบว่าเพียง 6 บาทจากคนไทย ช่วยรักษาชาวอินเดียท้องถิ่นได้นับพันคน

เป็นเวลาสองปีแล้ว ที่สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก โดยวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย ยังคงเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ชาวอินเดียท้องถิ่นอยู่ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงคลุเคล้าไปด้วยเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 และยังเพิ่มสายพันธุ์ใหม่ถาโถมเข้ามาอีก ทั้งปัจจัยที่เคยได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธาแสวงบุญ ก็ขาดหายไปด้วย ยังให้วัดไทยกุสินาราฯต้องประคับประคองให้สถานพยาบาลสามารถเปิดดำเนินการต่อไปได้ ในขณะที่โรงพยาบาลที่เมืองกุสินารา ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้แล้ว

สิ่งสำคัญที่ทำให้สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก สามารถเปิดดำเนินการได้ มาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยเพราะแรงกำลังจากคนไทย ที่ให้การช่วยเหลือ บริจาคเข้าสู่กองทุนมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ตามโครงการ “6 บาท หรือ 12 รูปี รักษาฟรีทุกโรค

จาก 6 บาทของไทย ได้กลายเป็นกองทุนเพื่อชีวิต ด้วยเพราะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ทั้งเครื่องยาเวชภัณฑ์ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และอื่นๆที่จำเป็นอีกมากแก่การรักษาพยาบาล และช่วยชีวิตผู้คน ทั้งพระภิกษุนานาชาติ และชาวอินเดียท้องถิ่นทุกศาสนา

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จากปัจจัยเพียง 6 บาทหรือ 12 รูปี ที่ญาติโยมช่วยเหลือสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก รัฐอุตระประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย จากวันนั้นจนมาถึงบัดนี้ เป็นเวลาสองปีเต็มแล้ว ที่สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก โดยวัดไทยกุสินาราฯ ยังคงเปิดให้บริการดูแลรักษาชาวอินเดียท้องถิ่นได้ ในวันนี้คณะพระธรรมทูตได้เดินทางมาเพื่อตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ที่ทำงานกันอย่างหนัก จากจำนวนผู้เป็นทุกข์ด้วยโรค ไร้ที่พึ่ง เดินทางมาทั้งใกล้และไกล เพื่อใช้บริการวันละนับร้อยคน ทำให้เห็นว่าเพียง 6 บาทจากคนไทยนั้นคุ้มค่ามากจริงๆที่ได้ช่วยรักษาพยาบาล ดูแลชีวิตผู้คน ซึ่งชาวอินเดียท้องถิ่น รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจคนไทยทุกคน

พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ กล่าว

จวบจนเมื่อต้นปีพุทธศักราช 2565 ที่ผ่านมา คณะพระธรรมทูต นำโดยพระธรรมโพธิวงศ์(วีรยุทธ วีรยุทโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาล เดินทางไปประกอบศาสนกิจในแดนพุทธภูมิ หลังจากที่ไม่มีโอกาสเดินทางมาได้นานเกือบสองปี ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก เพื่อให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการประกอบสาธารณสงเคราะห์ ด้วยการบริจาคผ้าห่มในช่วงฤดูกาลที่หนาวเย็นมากในอินเดีย ทั้งการบริจาคผ้าห่อศพ และน้ำมัน เพื่อการฌาปนกิจชาวอินเดียท้องถิ่นที่เสียชีวิต ซึ่งยังขาดแคลนอยู่มาก อันเป็นการอนุเคราะห์ ช่วยเหลือผู้คนทั้งที่มีชีวิต และหมดลมหายใจแล้วก็ตาม

สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงโปรดเลือกให้เป็นที่รองรับพุทธสรีระ หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินารา นอกจากเราชาวไทยได้สร้างศาสนถานไว้เพื่อสักการะบูชาและเผยแผ่พุทธศาสนาแล้ว ยังมีองค์ประกอบที่เราใช้เป็นอุปกรณ์การเผยแผ่ ให้รู้สัจธรรมความเป็นจริงของชีวิต นั่นคือที่นี่ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก ที่เปิดให้การรักษาพยาบาลตั้งแต่คนอนาถาไร้ที่พึ่ง จนถึงรองรับรักษาพยาบาลพระสงฆ์ ผู้แสวงบุญทั้งชาวไทย และนานาชาติ โดยสถานพยาบาลแห่งนี้เปิดให้บริการแก่ชาวอินเดียท้องถิ่นในทุกศาสนา รักษาฟรีในทุกวันพระ เพื่อให้พวกเขาได้ซาบซึ่งในพระพุทธเมตตา และเก็บค่ารักษาพยาบาลในวันปกติเพียง 12 ปี หรือ 6 บาทของไทย ก็เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยของการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี ทั้งในโอกาสนี้ยังได้เป็นตัวแทนน้ำใจไทยไมตรีกับอินดีย ด้วยการบริจาคผ้าห่มกันหนาวเพื่อคลายทุกข์ และผ้าห่มคุลมสรีระและน้ำมัน แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากโรคต่างๆ โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเงินของทุกท่านแม้เพียง 6 บาท ก็ล้ำค่าต่อการดูแล ช่วยเหลือทั้งผู้มีชีวิต และเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม ขออนุโมทนาด้วยอย่างยิ่ง

พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาล กล่าว

ในวันนี้ แม้สถานการณ์ต่างๆของโรคระบาด และโลกใบนี้ จะเปลี่ยนเป็นเช่นไรก็ตาม แต่สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก ก็ยังคงเปิดให้บริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องเช่นเดิม เพราะทุกชีวิตนั้นล้วนมีคุณค่า แม้นปัจจัยเพียง 6 บาทของคนไทยก็ยังคงเกื้อกูล ช่วยต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยชาวอินเดียท้องถิ่นได้ ด้วยบุญรักษา

อันนา สุขสุกรี ผู้ช่วยกองงานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาล รายงาน

#เงินเพียง 6 บาท (12 รูปี) รักษาคนเจ็บไข้ได้ 1 คน

ให้หนึ่งชีวีมีสุข คลายทุกข์จากการเจ็บป่วย

หากเพิ่มเป็นหลักสิบ เงิน 60 บาท จะช่วยแบ่งเบาภาระสถานพยาบาลกุสินารา รักษาคนป่วยได้10 คน

และหากเพิ่มเป็นหลักร้อย เงิน 600 บาท จะช่วยแบ่งเบาภาระสถานพยาบาลกุสินารา ได้ถึง100 คน

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเข้ากองทุนรักษาพยาบาลเพียง 6 บาท หรือ 12 รูปี เพื่อรักษาคนป่วยได้ฟรี 1 คน

หรือบริจาคตามกำลังศรัทธาได้ที่

#ธนาคารธนชาติทหารไทย  บัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์อินเดีย เพื่อสถานพยาบาล บัญชีเลขที่ 078-2-14799-5

#ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดพลู ออมทรัพย์ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ เลขที่บัญชี 115-419550-5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 081 699 9687 , 061 694 9635 , 094 449 6463

อโรคยา ปรมา ลาภา….สทา โสตฺถิ ภวนฺตุ เต สพฺพทา

ขอความเป็นผู้ไม่มีโรค จงเป็นลาภอันประเสริฐ..บังเกิดแด่ทุกท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ

#ซื้อยาให้คนอื่นทาน

#ดีกว่าซื้อยาทานเอง

#6บาทรักษาทุกโรค

#เพราะทานคือการให้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า