ภูมิภาค

จับตาหอค้า 4 จว.เหนือตอนบนเล่นใหญ่ มัดรวม MASTER PLAN ถก 3 แขวงลาว เปิดศก.-ท่องเที่ยว กู้คืนดุล ฟื้นซมพิษโควิด-19

ส่วนน่านของบฯ สภาพัฒน์สร้างด่านห้วยโก๋นเป็นตลาดนัดสินค้าระหว่างประเทศ

หอการค้าน่านนับถอยหลังเป็นเจ้าภาพถกเศรษฐกิจ 3 แขวงลาว 6-8 กรกฎาคมมาตามนัดประธานศรีรุ่งเล็งดูดนักท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกเข้าน่าน ชี้ที่ผ่านมาชายแดนเสียดุลมาตลอดก่อนร่วม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 วางแผนขับเคลื่อนธุรกิจการลงทุน ปรับยุทธศาสตร์นิเวศน์วัฒนธรรม การเกษตร พัฒนาเครือข่าย logistics รวมถึงของบฯ สมทบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ จากสภาพัฒน์

เผยอนาคตด่านห้วยโก๋นจะเติบโตเป็นชุมทางสินค้าระหว่างประเทศทุกชนิด เจรจาซื้อขายกันเสร็จแล้วผู้รับช่วงนำเข้าประเทศกันเอง แนะเร่งเดินเครื่องสร้างระบบให้ครบสมบูรณ์มีสภาพคล่อง บรรลุเป้าหมายสานสัมพันธไมตรีระหว่างกันเป็นหลัก การันตีนโยบายการค้าลงทุนไม่โลเล

ความคืบหน้าเอกชนน่านเตรียมเป็นเจ้าภาพ เปิดบ้านถก 3 แขวง สปป.ลาว เจรจาการค้าท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดนายศรีรุ่ง รัตนศิลา ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ในการประชุมหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย แพร่ พะเยา น่าน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน เครือเจริญโภคภัณฑ์.เมืองน่าน เพื่อหารือเรื่องการค้าการลงทุน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว ตนได้เสนอแผนแม่บท MASTER PLAN ของแต่ละจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนร่วมกัน 6 เรื่องหลัก

ประกอบด้วยเรื่อง 1.การค้าชายแดนและลงทุนร่วมกันทั้ง 4 จังหวัด ผ่านงบประมาณกลุ่มเหนือตอนบน 2 เสนอผ่านสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) 2.การท่องเที่ยวและบริการ (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19) 3.การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรม ตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันออก 4.การพัฒนาเกษตรปลอดภัย มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์และแปรรูปสินค้าการเกษตร 5.การพัฒนาระบบเครือข่าย logistics หรือกระบวนการจัดการสินค้าและบริการตลอดห่วงโซ่อุปทาน เช่นนำเอา ICT เข้ามาช่วยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

และ YEC (Young Enterpreneur Chamber of commerce) หรือกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและธุรกิจ .พะเยา ได้เสนอเรื่องที่ 6.ให้ทั้ง 4 จังหวัดทำคลิปนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกัน ชูจุดเด่นและการเดินทาง รวมถึงเชื่อมโยงสินค้าและการท่องเที่ยว ตลอดถึงเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขการแพทย์ การท่องเที่ยว การขนส่งสู่ทะเลจีนของเวียดนาม และอาหาร นอกจากนี้ ยังเสนอให้เน้นการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผลงานและกิจกรรมสื่อสารองค์กร อีกทั้งส่งเสริมทำงานร่วมกันระหว่างหอการค้า และ YEC มุ่งส่งเสริมการเพิ่มและรักษาสมาชิกดังกล่าว ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือนี้

นายศรีรุ่ง ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน ให้สัมภาษณ์ว่า ผลจากประชุมดังกล่าวจะเป็นประเด็นนำสู่การหารือและแลกเปลี่ยนกันทางธุรกิจ การค้าและท่องเที่ยว ปัญหาน้อยใหญ่กับแขวงไชยบุรี อุดมไชย และแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ซึ่งได้เคยทำ MOU (Memorandum Of Understanding) หรือบันทึกความเข้าใจกันไว้แล้วในเบื้องต้นกับแขวงอุดมไชย เมื่อปี 2563 ก่อนที่จะเกิดโรคระบาดโควิด-19 ทำให้การพบปะมีอันต้องหยุดชะงักไป ทั้งนี้ ในการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 และยังมีประธานสภาหอการค้าชาติลาว ทูตพาณิชย์ สปป.ลาว มาร่วมด้วย

ครั้งนี้ฝ่าย สปป.ลาว ส่งข้อเสนอล่วงหน้ามาร่วมประชุม 10 ข้อ 1.การค้าชายแดน เน้นเรื่องอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคทุกอย่างที่เขาต้องการ 2.เรื่องจัดเก็บภาษี 3.เขาขอดูแหล่งอาหารแหล่งผลิตของน่าน 4.เจรจาเรื่องแรงงานที่จะเข้ามาจ.น่าน 5.การแลกเปลี่ยนการศึกษา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน 6.การรักษาพยาบาล และ7.การท่องเที่ยว ยังมีปลีกย่อยอื่นๆ อีกเป็นต้น แต่หลักๆ คือจะทำอย่างไรที่จะเปิดเมืองหลวงพระบาง แขวงอุดมไชยและไชยบุรี ให้พานักท่องเที่ยวไม่ว่าชาติไหนเข้ามาทางด่านสากลห้วยโก๋น .น่าน

ที่ผ่านมาชายแดนเราเสียดุลมาตลอด จึงต้องโปรโมททุกมิติ โดยเราจะขอสติ๊กเกอร์ท่องเที่ยวจ.น่านไปติดไว้บนรถไฟฟ้าความเร็วสูงของจีน โดยเฉพาะความสำคัญของด่านสากลห้วยโก๋นเมื่อเดินเครื่องตาม  MASTERPLAN แล้ว สินค้าทุกชนิดจะมากองรวมอยู่ที่หน้าด่านนี้ ตัดราคากันแล้วต่างก็มารับช่วงนำเข้าประเทศเอง แต่ด้วยระบบของเขาจะนำสินค้าจากไทยไปเปลี่ยนแบรนด์เป็นชื่อของเขา อันนี้เราก็ยังพูดคุยกันอยู่ถึงผลดีผลเสีย แต่ตาวความเห็นของผมคือ เราตัดสินค้า ได้เงินตามเป้าหมายที่หน้าด่าน เมื่อเขารับสินค้าเราไปแล้วถือว่าเราหมดหน้าที่ จะเอาไปแยกแร่แปรธาตุอะไรก็เป็นเรื่องของเขาประธานหอการค้าน่านกล่าว

และว่า มิติแรกควรทำให้การค้าลงทุนมันเกิดขึ้นก่อน ไม่ให้มีการโกงการเบี้ยวกันเหมือนสมัยก่อนๆ ที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นวันนี้จะมีสภาหอการค้าระหว่างน่านกับทุกแขวง สปป.ลาว มาMOU คนที่มาค้ากับไทย สภาหอการค้าแขวงนั้นๆ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เช่นเดียวกับผู้ที่จะค้าไทยกับแขวงของ สปป.ลาว จะมาแจ้งให้หอการค้าน่านดำเนินการให้ก็จะได้รับความน่าเชื่อถือ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า