เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

ผู้ว่าฯ จ.ปทุมธานี “บิ๊กแจ๊ส “แถลงข่าว กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี One Day Trip เที่ยวปทุมธานี

ได้ภายในวันเดียว พร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด

วันนี้ (20 มิ..65) เวลา 09.00 . ที่ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี One Day Trip เที่ยวปทุมธานีได้ภายในวันเดียว พร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด พร้อมด้วย พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  นายพันธุ์รวี  บุนนาค รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ร่วมแถลงข่าว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม

จังหวัดปทุมธานี จัดเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน 7 อำเภอ ในรูปแบบที่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีได้ภายในวันเดียว (OneDayTrip)เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคาดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาปทุมธานีเพิ่มขึ้นถึง 2 ล้านคนภายในสิ้นปี .. 2565 นี้ เทียบเท่า ปี ..2562 ก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

     นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จังหวัดปทุมธานีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีได้จัดนิทรรศการรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวทั้ง7อำเภอโดยมีผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานีร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมมากมายและเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีได้ภายในวันเดียว (One Day Trip) 3 รูปแบบ ได้แก่ เส้นทางนครแห่งสายน้ำเส้นทางเที่ยวสบายๆสไตล์ปทุมธานี และเส้นทางท่องเที่ยวการเรียนรู้ หรือ Smithsonian of Asia เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

         ตั้งแต่เริ่มปีพ.. 2565 เป็นต้นมาจังหวัดปทุมธานีมีจำนวนนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว/เยี่ยมเยือนเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าพอใจจากข้อมูลการ ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีปี .. 2564 (เดือน มกราคมธันวาคม 2564) มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว จำนวน 426,693 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นเงิน 504 ล้านบาท สำหรับปี .. 2565 (เดือน มกราคมเมษายน 2565) มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว

จำนวน 483,759 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นเงิน 629 ล้านบาท ซึ่งพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ช่วง 4 เดือนแรก ของปี .. 2565 เพิ่มขึ้นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาทั้งปี

         สำหรับในช่วงที่เหลือของปี .. 2565 จังหวัดปทุมธานีมีการขับเคลื่อน แผนงาน/โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นการท่องเที่ยว

ของจังหวัดปทุมธานี หลายโครงการ อาทิ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดงานภูมิศิลป์ถิ่นปทุมธานี (สืบสาน มรดกคุณค่า วัฒนธรรม แห่งสายน้ำ) ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2565 สวนเทพปทุม อำเภอเมืองปทุมธานี คาดว่าจะมีผู้เข้าเยี่ยมชม 20,000 – 30,000 คน สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดงาน SMEs อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดี กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อ ประชาชนสู่ชุมชนในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคมซึ่งมีเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมงาน 20,000 – 25,000 คน และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี จะจัดงานเทศกาลอาหาร (Gastronomy Tourism) ในช่วง เดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งเคยจัดงานมาแล้วเมื่อปี 2563 ผู้ประกอบการร้านอาหาร/ชุมชน มีรายได้หมุนเวียนจากการจัดงาน มูลค่า 4,525,925  บาท และมียอดผู้เข้าชมงาน และจำนวนนักท่องเที่ยวตลอดระยะเวลาการจัดงาน จำนวน 42,755 คน อีกทั้ง ยังมีการบูรณาการทำงานร่วมกับภาคเอกชน ท้องถิ่น สมาคม ชมรมและเครือข่าย ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี หลายๆกิจกรรม ตามสื่อต่างๆ ที่ได้เห็นอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ รวมทั้งยังจะมีการจัดตั้งอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา(อสทก.) ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อีกประมาณ 100 คนในปีนี้

         จากสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ปี .. 2565 ที่มีสถิติจำนวนและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสี่เดือนแรกของปีประกอบกับมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลังสถานการณ์โควิดระบาด กฎระเบียบ ข้อจำกัดหรือมาตรการต่างๆ เริ่มผ่อนคลายลงรวมทั้งความรู้สึกของผู้คนที่ไม่ได้ท่องเที่ยวกันมานานจึงอยากปลดปล่อยประกอบกับปทุมธานีเป็นจังหวัดสีฟ้านำร่องด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจจึงคาดการณ์ว่าจังหวัดปทุมธานีจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 2 ล้านคนได้ภายในสิ้นปี .. 2565 นี้ เทียบเท่าปี ..2562 ก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และจะสามารถสร้างรายได้ให้จังหวัดปทุมธานีอย่างมาก สอดคล้องกับข้อมูล ขององค์การการท่องเที่ยวโลก (WTO) ที่พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ กำลังเดินทางเพิ่มขึ้น 3 เท่า ในไตรมาสแรกของปีนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี .. 2564 โดยนักท่องเที่ยวจากยุโรป และสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากที่สุด แม้จะมีข้อกังวลจากผลกระทบของสงครามรัสเซียยูเครน ที่ทำให้ราคาน้ำมัน และพลังงานสูงขึ้นบ้าง

         นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี     ขอเชิญชวนทุกท่าน รวมทั้งภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ร่วมกันประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีไปหลายๆ ช่องทาง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี และเป็นการกระตุ้นจูงใจการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเยี่ยมชม ซึ่งจะมีการใช้จ่าย และทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดดีขึ้นไปจนถึงระดับชุมชนต่อไปโดยเรามีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีรอรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้มีความประทับใจในความงดงามทุกด้านของจังหวัดปทุมธานี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า