ภูมิภาค

“หอค้าน่าน” ควักกระเป๋าเล็งจัดถกเศรษฐกิจ 3 แขวงลาว กู้วิกฤตโควิด-19

หอการค้าน่านเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เตรียมเป็นเจ้าภาพ เปิดบ้านถก 3 แขวง สปป.ลาว เจรจาการค้าท่องเที่ยว หลังนายกฯ พันคำ  วิพาวันเยือนไทยพร้อมร่วมมือกันแก้เศรษฐกิจหลังผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19 ใช้ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ การเกษตร ไอที อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว จากประโยชน์ ห่วงโซ่อุปทานและระบบนิเวศ ในการประกอบธุรกิจเดียวกัน (shared business ecosystem)

นายศรีรุ่ง รัตนศิลา ประธานหอการค้าน่าน เปิดเผยความคืบหน้าภายหลังประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 .เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน โดยเฉพาะประเด็นการเปิดด่านชายแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ว่า ล่าสุดจ.น่านได้หารือหลายฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประสานไปยังแขวงไชยบุรี อุดมไชย และหลวงพระบาง สปป.ลาว จะเชิญประชุมที่.น่าน กำหนดการคร่าวๆ ว่าจะเหมาะสมช่วงไหนในต้นเดือนหรือกลางเดือนกรกฎาคม โดยมีข้อแลกเปลี่ยนทางการค้า การท่องเที่ยว และประเด็นเรื่องภาษีศุลกากร ความร่วมมือป้องกันโควิด-19 ฯลฯ ซึ่งหอการค้าน่านจะเป็นเจ้าภาพดังกล่าว แต่ต้องรอผลตอบกลับมาจากแขวงต่างๆ ก่อน จึงจะสามารถกำหนดวันที่แน่นอนได้

ประธานหอการค้าน่าน กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากนายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ถึงโอกาสที่ ฯพณฯ พันคำ  วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 ถือเป็นโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่ผู้นำของทั้งสองประเทศได้กระชับความสัมพันธ์ และร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทยลาว ให้ก้าวหน้า โดยเฉพาะบริบทการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 และเสริมสร้างความเข้มแข็งรับมือกับความผันผวนของสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน โอกาสนี้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมงาน Thai-Lao Business Talk and Networking

ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความเชื่อมโยงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกมิติผ่านรถไฟลาวจีน โดยเฉพาะกระจายสินค้าต่างๆ ของไทย รวมถึงหารือเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติขนส่ง และส่งออกผลไม้ไทย นอกจากนี้ ยังได้พูดคุยในประเด็นเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ และส่งเสริมการลงทุนของสองประเทศ ใช้ประโยชน์ที่ทั้งสองประเทศอยู่ในห่วงโซ่อุปทานและระบบนิเวศ ประกอบธุรกิจเดียวกัน (shared business ecosystem) ซึ่งภาคเอกชนของสองประเทศเห็นตรงกันว่า ประเด็นขับเคลื่อนโลจิสติกส์ การเกษตร ไอที อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเป็นสาขาที่มีศักยภาพ ที่จะต้องร่วมกันขยายโอกาสการค้าการลงทุนให้มากขึ้น

ประธานหอการค้าน่าน เผยด้วยว่า นอกจากนี้ หอการค้าฯ ไทย ได้หารือร่วมกับสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติ สปป.ลาว ขอความร่วมมือจากเรา จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาลาวทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก การตั้ง Task force โดยมีกรรมการของทั้ง2 ประเทศทำงานร่วมกัน ที่จะทำงานวิจัยด้านปัญหาและโอกาสทางการค้าชายแดน โดยใช้สถาบันการศึกษาของทั้งสองประเทศ ให้เกิดเป็นกลางทำวิจัย เพื่อเสนอให้รัฐบาลทั้งสองฝ่ายและด้านท่องเที่ยว  เรียนรู้จากความสำเร็จของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยว เพื่อที่จะไปพัฒนาท่องเที่ยวของสปป.ลาว ดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น

ด้านนายสุรงค์  บูลกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการกลุ่มการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการเสวนาหัวข้อวิสัยทัศน์ และโอกาสจากความเชื่อมโยงเปิดใช้รถไฟลาวจีน และมุมมอง/ความเห็นจากกลุ่มผู้ให้บริการ และกลุ่มผู้ใช้บริการ ว่า ภาคเอกชนไทยมีข้อเสนอแนะ ที่ต้องการได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลทั้ง 3 ประเทศ(ไทย สปป.ลาว และจีน) ผ่าน 7 ข้อเสนอคือ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าชายแดน และการค้าข้ามแดนระหว่าง 3 ประเทศ โดยมีปริมาณและมูลค่าของสินค้านำเข้าและส่งออก ผ่านแดนที่ใกล้เคียงกัน และเกิดความเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่าย

2) สนับสนุนและส่งเสริมท่าเรือแหลมฉบัง ให้เป็นท่าเรือแห่งภูมิภาค เพื่อรับและส่งสินค้า(Transshipment and Transit) เพื่อเชื่อมโยง 3 ประเทศ และเปิดทางออกสู่ทะเลให้กับลาวและจีนตอนใต้ เหมือนท่าเรือ Hamburg ประเทศเยอรมัน ที่เชื่อมโยงระบบรถ เรือ ราง ของยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออกเข้าด้วยกัน

3) สนับสนุนจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก สำหรับการค้าผ่านแดนและค้าข้ามแดน โดยบูรณาการหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงเกษตรฯ (CIQ) ในจุดเดียวกัน (One Stop Service) เพื่อลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวกทำพิธีการต่างๆระหว่างประเทศ

4) จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจ (PMO) บริหารโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานเข้าด้วยกัน

5) พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลในระบบรางแบบ Electronic ผ่าน National Single Window : NSW ระหว่าง ไทยลาวจีน (แหลมฉบังคุณหมิง)

6) พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารและการเงิน แบบ Electronic โดย National Digital Trade Platform : NDTP เพื่อลดขั้นตอนทางเอกสารระหว่างประเทศ (ไทยลาวจีน)

7) พัฒนาระบบขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ : Cold chain Logistics สำหรับส่งออก พืช ผัก ผลไม้อาหารทะเล ระหว่างประเทศ

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ ผลักดันนโยบายและโครงการต่างๆ ที่เพิ่มพูนประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสองประเทศ โดยใช้เครือข่ายหอการค้าจังหวัด ที่มีชายแดนติดกับ สปป.ลาว 10 จังหวัด ตลอดจนสภาธุรกิจไทยลาว ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงภาคการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ให้เกิดประสิทธิผลพัฒนาภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน

https://www.facebook.com/peamsak/posts/5188488261210106?notif_id=1654350539256710&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า