ภูมิภาค

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประชุมขับเคลื่อนงานตามนโยบายการขับเคลื่อนงานตาม MOU ด้านสาธารณูสงเคราะห์ระหว่างมหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

และตรวจเยี่ยมแปลงพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (CLM)

วันที่ 2 เมษายน 2565  พื้นที่ประชุมอเนกประสงค์ สวนปาล์มแปลงพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (CLM) บ้านดอยฮางใน ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระอาจารย์วิบูลย์ ธรรมเตโช ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ นายภาสกร  บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายการขับเคลื่อนงานตาม MOU ด้านสาธารณูสงเคราะห์ระหว่างมหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับคณะสงฆ์ และส่วนราชการจังหวัดเชียงรายประธาน ปมท.

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จัดทำขึ้นสามฝ่าย ระหว่างฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง(...) เจ้าอาวาสดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ฝ่ายกระทรวงมหาดไทย และฝ่ายสถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าเจ้าคุณทหารสาดกระบัง โดยมีเจตจำนงที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยเน้นย้ำการบูรณาการ ภาคีเครือข่ายเชื่อมประสานงานให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติอันเป็นหิตประโยชน์แก่สังคม ส่งเสริมสัมมาชีพ สัมมาปฏิบัติ เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ สร้างความสุขในสังคมไทยขยายผลช่วยสังคมโลกให้มีความสุขอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านงานสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม และส่งเสริมการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (...) ให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างพระสงฆ์ ชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้หลักการทางธรรมนำทางโลก เพื่อให้เกิดสุขภาวะ 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม และปัญญา ดังกล่าว ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม โดย สมเด็จพระมหาธิราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคมประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (...) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กระทรวงมหาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจึงมีความเห็นพ้องกันกับแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน   จากนั้นคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล” (CLM) แปลงครัวเรือนต้นแบบ และฐานให้ความรู้ทั้ง 8 ฐาน

ทั้งนี้  เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูภูมิปัญญาในเรื่องหาเลี้ยงชีพ ที่ตรงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาประยุกต์สู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงไปสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน เพื่อเชื่อมประสานความร่วมมือของวัด ชุมชน โรงเรียน และส่วนราชการ สู่การพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็งและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นเพื่อความสุข อย่างยั่งยืน เพื่อร่วมมือกันระหว่างคณะสงฆ์ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครทุกภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคมชุมชน ให้มีความสุขร่มเย็น และขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคมเพื่อให้คนไทยมีความสุขกาย สุขใจที่เพิ่มมากขึ้น และยั่งยืน  เพื่อเสริมสร้างให้คนในสังคมมีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศล เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีวัตรปฏิบัติ ในการที่จะลด ละ การทำบาปอกุศล การทำสิ่งไม่ดีไม่งาม และเพิ่มพูนในการ

ทำความดี ทำบุญ ทำกุศล ช่วยกันดูแลสังคม การทำมาหาเลี้ยงชีพของประชาชน เพื่อที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน ไปสู่การเสริมสร้างให้คนพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยัง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการของคณะสงฆ์กับผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอขยายผลไปสู่ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า