นายกเทศมนตรีนครรังสิต ฝ่ายงานสาธารณสุขเทศบาลนครังสิต ตรวจเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา09:00 ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วย ฝ่ายงานสาธารณสุขเทศบาลนครังสิต เลขานุการกิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุม และตรวจสอบมาตราการการป้องกันโรคติดต่อ โรคระบาด Covid-19 ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง ปทุมธานี สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ร่วมร่วมประชุมมาตราการ การป้องกันโรคระบาด ของทาง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ที่เปิดให้บริการลูกค้าทุกท่านในการรับชมภาพยนตร์ในโรงหนัง รวมถึงห้างร้านที่เปิดให้บริการในศูนย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต  ให้เป็นไปตามหลักการมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 และเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความมั่นใจในการเข้าใช้บริการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต