จังหวัดปทุมธานี เตรียมพร้อมเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี

บูรณาการงานร่วมกับภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวปทุมธานี และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ภาคเอกชนและสื่อมวลชนอิสระ ดำเนินการสำรวจพื้นที่เส้นทางการจัดกิจกรรมในรูปแบบการท่องเที่ยววันเดียว (One Day Trip) ไปแล้วรวม ๒ เส้นทางดังนี้

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวทางบกเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าสายสีแดงจากสถานีรังสิตไปยังพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญ คือ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หออัครศิลปิน พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำไหว้พระชมตลาด จากวัดชินวรารามวรวิหาร ล่องเรือตามแม่น้ำเจ้าพระยา ไปยังท่าเรือ Riverdale Marina วัดบางหลวง ตลาดวัดศาลเจ้าวัดมะขาม สิ้นสุดที่ท่าเรือเทศบาลเมืองปทุมธานี หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า)