ปทุมธานีเจอสองคลัสเตอร์ตลาดสดอินเตอร์มาร์ อำเภอเมืองบวกตลาดดังย่านรังสิต ยอดทะลุ 98 ราย

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม  2564

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 98 รายจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 28 ราย ตรวจเชิงรุก70 ราย สะสม 3945ราย

รักษาหาย 1910 ราย อ.ลำลูกกา ป่วย 27 ราย อ.คลองหลวง 8 ราย อ.ธัญบุรี 12 รายลาดหลุมแก้ว 6 รายและอ.เมือง 41 ราย 

https://pages.amot.in.th/?campaign=DELIGHTSAL&affiliate=2deaf3d4f3