การเมือง

“ทวี สอดส่อง” นำคณะทำงานพรรคประชาชาติ หารือ “สภาชนเผ่าพื้นเมือง”

พร้อมรับปากผลักดันร่างกฎหมายสภาชนเผ่าพื้นเมือง หวังแก้เหลื่อมล้ำทำให้คนเท่ากันอย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 21 มิ..2565 ที่ผ่านมา ที่สำนักงานพรรคประชาชาติ กรุงเทพฯ...ทวี สอดส่อง ..แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติพร้อมด้วย นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ..นราธิวาส นายสุรพล นาควานิช ผู้อำนวยการพรรค และนายทะเบียนพรรค นายธงชาติ รัตนวิชา ประธานคณะทำงานด้านกิจการรัฐสภา และคณะทำงานด้านกฎหมาย นายมนตรีบุญจรัส รองโฆษกพรรค ..อนุสรามูฮัมหมัด คณะทำงานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง ร่วมกันให้การต้อนรับสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยและ IMN เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง ที่เดินทางไปที่พรรคประชาชาติ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมือง

นอกจากนั้น ยังต้องการผลักดันร่างพระราชบัญญัติ (...) สภาชนเผ่าพื้นเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมืองและชาติพันธุ์ เข้าสู่สภา รวมทั้งเชิญชวนพรรคประชาชาติและเครือข่ายมาร่วมรณรงค์และสนับสนุนร่าง ...สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย .. .. ภายใต้หลักคิดยอมรับตัวตน คุ้มครองสิทธิ์ส่งเสริมวิถีชนเผ่าพื้นเมืองทุกกลุ่มชาติพันธุ์ของประเทศไทย

...ทวี กล่าวว่า พรรคประชาชาติขอขอบคุณทุกคนที่เป็นตัวแทนในการนำข้อมูลที่สำคัญอย่างร่าง...สภาชนเผ่าพื้นเมืองฯ มานำเสนอ ทางพรรคเห็นว่าถ้ามีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา จะเป็นการยกระดับสังคมไทย ทำให้คนใกล้เคียงกับคนหรือคนเท่ากัน โดยการก่อกำเนิดของพรรคประชาชาติ ถ้าถามอุดมการณ์และนโยบายของพรรคนี้ ก็คือเราให้ความสำคัญกับการมีคุณค่า มีศักดิ์ศรีและก็จะมีความเสมอภาค ไม่ว่าจะมีความแตกต่างหลากหลาย แต่ว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับเกียรติ มีความเสมอหน้ากัน นี่คือนโยบายหลักของพรรคประชาชาติ

นโยบายหลักของพรรคประชาชาตินั้น เราเชื่อว่าในการปกครองระบอบประชาธิปไตย วันที่ทำให้คนเท่ากับคน ก็คือวันที่คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคนรวยที่สุดกับคนไม่ว่าจะอยู่บนดอยหรืออยู่ที่ใดๆก็ตาม ถ้าไปใช้สิทธิ์ใช้เสียง ก็จะมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากัน หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียง แต่หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงมันควรจะเป็นหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงที่มีเกียรติยศเท่ากันด้วย แต่ในความเป็นจริงเรายังมีความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากมนุษย์สร้าง ที่ไม่ใช่วัตถุ

มนุษย์สร้างกฏหมาย แต่กฏหมายจำนวนมากของสังคมไทยจะเป็นกฏหมายในลักษณะชาตินิยม อำนาจนิยม เมื่อมีค่านิยมว่าวัฒนธรรมหนึ่งใหญ่กว่าอีกวัฒนธรรมหนึ่ง หรือตัวคนออกกฏหมายเป็นใหญ่ ผู้บังคับใช้กฏหมายเป็นใหญ่กว่าผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย มันจึงมีลักษณะกฏหมายกดทับ ที่สำคัญกดทับอย่างเดียวไม่พอบางส่วนยังทำลายวัฒนธรรม ทำลายความเชื่อ ทำลายเผ่าพันธุ์อื่น โดยเฉพาะกฏหมายที่ระบุว่าอันตรายต่อรัฐเป็นอันตรายต่อความมั่นคง หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ทำให้เกิดอคติต่อชนเผ่าหรือชาติพันธุ์คนบนดอยจะมีกฏหมายจำนวนมากที่มองว่าเป็นคนผิด เพราะอยู่บนดอย เช่นคนดอยรุกป่า ทั้งที่จริงๆ คนในที่ราบที่ไม่มีป่า แสดงว่าที่ราบต้องรุก แต่ถูกมองเป็นคนดี บนดอยยังมีป่าอยู่ กลับมองเป็นคนรุกป่าเลขาธิการพรรคประชาชาติ ระบุ

...ทวี กล่าวต่อว่า หลังจากได้รับทราบเรื่องร่างกฎหมายสภาชนเผ่าพื้นเมืองฯ ก็อยากฝากเอาไว้ 2 เรื่อง

เรื่องแรก วาระแรก พรรคประชาชาติมีคณะไปช่วยดู ช่วยศึกษา แต่เราก็เชื่อมั่นอยู่แล้วว่า ถ้าเป็นกฎหมายที่ประชาชนเสนอ ก็ถือเป็นความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ทางพรรคประชาชาติไม่ได้อยากไปแก้ไขอะไรเลย แต่อยากจะส่งเสริม เพราะว่าคนที่เป็นประชาชน ไม่มีเงินเดือนเหมือน ..ที่มีเงินเดือน มีอาหารฟรีขึ้นเครื่องบินก็ฟรี แต่ประชาชนขึ้นเครื่องบินเสียเงินทุกคน ดังนั้นทางพรรคจึงอยากพยายามรักษาข้อเสนอของภาคประชาชนไว้

เรื่องที่ 2 วาระที่สอง ก็จะมาดูว่ากฏหมายควรทำให้เกิดความยุติธรรมกับคนส่วนใหญ่และคนในประเทศหมดทุกคน ในส่วนของพรรคประชาชาติ ในฐานะที่พรรคเป็นส่วนหนึ่งของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ก็จะนำร่างกฎหมายนี้ไปเข้าเวทีพรรคร่วมฝ่ายค้าน เผื่อมีข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์

แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เสียงของประชาชนส่วนใหญ่ ถ้าในทางการปกครองหรือในทางกฏหมายจะเป็นเสียงที่ไม่เป็นเสียง แต่คนบางคนเป็นคนส่วนน้อย กลับเสียงดังมากกว่า สำหรับชนเผ่าพื้นเมืองต้องบอกว่านอกจากจะเป็นเสียงที่ไม่มีเสียงแล้ว ยังเป็นเสียงที่ฝ่ายรัฐมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงด้วย

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปงานศพที่ตากใบ (.ตากใบ .นราธิวาส) มีพระมาจากมาเลเซียจำนวนมาก พระท่านบอกว่าในมาเลเซียท่านเป็นคนชั้นสอง เพราะไม่ใช่ภูมิบุตรา (นโยบายภูมิบุตร ของรัฐบาลมาเลเซีย คือให้ความสำคัญกับคนมาเลย์พื้นเมืองก่อน) สิ่งที่ทำให้อยู่ได้คือภาษาเจ๊ะเหที่ทำให้สามารถสื่อสารกับคนฝั่งประเทศไทยที่พูดภาษาเจ๊ะเหได้

แต่ในบ้านเราวันนี้ รัฐไม่ส่งเสริม จะทำให้ภาษาเจ๊ะเหสูญพันธุ์ ซึ่งภาษาเจ๊ะเหเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยกฎหมายตราสามดวง ในรัชกาลที่ 1 ยังเขียนถึงภาษาเจ๊ะเหไว้เลย ภาษาเจ๊ะเหไม่ใช่ภาษาของคนสามจังหวัด แต่มาจากทั้งภาษาทางภาคเหนือภาคอีสานหากคนเจ๊ะเหได้เห็นกฎหมายสภาชนเผ่าพื้นเมืองฯ น่าจะดีใจ  ซึ่งกฎหมายนี้ผมคิดว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งพรรคประชาชาติเราพร้อมส่งเสริมสนับสนุน

...ทวี กล่าวทิ้งท้ายว่า พรรคประชาชาติเชื่อว่า ถ้าทำให้คนเท่ากันก็ต้องให้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ประชาชนเท่ากัน โดยรัฐไม่ต้องสงเคราะห์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า