การเมือง

ตอนที่ 1 ฝันเป็นจริงแล้ว ลุงป้อมไฟเขียว 30 ล้านบาท สำรวจ – ออกแบบ “สะพานปากนาย”

3 อำเภอน่านใต้กระหึ่มลุงป้อมไฟเขียว 30 ล้านบาทให้ทำ EIA สะพานปากนาย ก่อน 2 ปีลงมือก่อสร้างข้ามอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนสิริกิตติ์ ระยะ 3.4 .. มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท ชี้กระตุ้นเศรษฐกิจได้มหาศาล Loop ใหม่ น่านอุตรดิตถ์อีสาน รวมถึงการค้าชายแดนสปป.ลาว

เมื่อเวลา 10.30 . วันที่ 4 เมษายน 2565 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำคณะหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่น นำโดยนางสาวศิริพร กันธิยะ นายอำเภอนาหมื่น นายบัณฑิตฉิมชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีน่าน นายกิตกานต์ อินอัญญะ รองผอ.แขวงทางหลวงน่านที่ 1 นายสกล เนตรใสวรกุล นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจ.น่าน

พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) นำโดยนายศรีรุ่ง รัตนศิลาประธานหอการค้าจ.น่าน นายสักก์สีห์ พลสันติกุล รองประธานหอการค้าจ.น่าน นายสุชาติพัฒนศิษฎางกูล อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจ.น่าน และนายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจ.น่าน

พากันขึ้นแพขนานยนต์ ข้ามฟากอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์ จากฝั่งหมู่บ้านประมงปากนาย.นาทะนุง .นาหมื่น ขึ้นบกไปสมทบกับคณะเจ้าหน้าที่ต่างๆ ของ .อุตรดิตถ์ นำโดยนายผลดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการทางหลวงที่ 2 อุตรดิตถ์ ฯลฯ

โดยมีกำหนดต้อนรับคณะของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มาติดตามโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค ผาเวียงปากนาย เบื้องต้นทั้งสองจังหวัดมีความเห็นตรงกันต้องการให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจการคมนาคม และพัฒนาอาชีพด้วยการท่องเที่ยว

ต่อมา พลเอกประวิตรเดินทางมาถึงบริเวณ view point และนายบัณฑิต ผู้อำนวยการทางหลวงที่ 2 อุตรดิตถ์ บรรยายสรุปว่า สะพานดังกล่าวเคยมีการศึกษาความเหมาะสมมาตั้งแต่ปี 2552 ขณะนั้นมีมูลค่า 800 กว่าล้านบาท แต่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจยังไม่คุ้มค่าจึงยังไม่ให้สร้าง

สะพานดังกล่าว จะมีความยาว 3.4 กิโลเมตร สร้างขึันระหว่างเกาะของทั้งสองฝั่ง โดยจะใช้บล็อกต่อกันและร้อยด้วยลวดสลิง ปัญหาคือการออกแบบต้องให้มีตอม่อลงน้ำให้น้อยที่สุด เพื่อรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ล่าสุด กรมทางหลวงได้มาสำรวจเศรษฐกิจระหว่างชายแดนภูดู่ .อุตรดิตถ์ ระยะทางประมาณ130 กิโลเมตร และด่านสากลห้วยโก๋น .น่านมาถึงจุดก่อสร้างนี้ 230 กิโลเมตร ปัจจุบันปี2566 กรมทางหลวงได้เสนอก่อสร้างด้วยงบประมาณ 30 ล้านบาท เพื่อดำเนินการจ้างออกแบบและทำ EIA หากผ่านแล้ว ตามขั้นตอนจะเสนอขอคณะกรรมการ สผ. หรือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาอนุมัติและเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาอีกที

โดยคาดการณ์ปีงบประมาณ 2569 จะมีการตั้งงบฯ เพื่อก่อสร้างขณะนั้นอาจจะเป็น 1,000 กว่าล้านบาท  หลังจากนั้นพลเอกประวิตร ได้ถามย้ำถึงระยะความยาวของสะพาน และกล่าวติดตลกสั้นๆ ด้วยว่า ควรให้ดำเนินการต่อไปปากนายนี่ก็ดีเหมือนกันนะ

รายงานข่าวแจ้งว่า การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) หรือ EIA หมายถึงการประเมินผลกระทบจากโครงการพัฒนา ที่จะมีต่อสุขภาพหรือความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบวกและทางลบ รวมทั้งความเสี่ยงที่จะมีผลต่อสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อธรรมชาติ ซึ่งบางครั้งอาจนำไปสู่ภัยพิบัติต่อสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรง

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาจนิยามได้ว่าเป็นกระบวนการเพื่อการบ่งชี้ ทำนายประเมิน และบรรเทาผลกระทบทางชีวกายภาพ สังคม และผลกระทบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่มีต่อข้อเสนอการพัฒนาใดๆ ก่อนที่จะตัดสินใจให้ลงมือดำเนินได้

วัตถุประสงค์ของการประเมินก็เพื่อให้เป็นการประกันได้ว่า ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงผลกระทบของโครงการพัฒนาที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนทำการอนุมัติให้ดำเนินโครงการที่มีผู้ขออนุญาตดำเนินการ ทั้งนี้ เบื้องต้นคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติให้ทำ EIA มูลค่า 30 ล้านบาทในปี 2566 นี้แล้ว

ขณะที่นายวิบูรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้สัมภาษณ์ว่า โครงการก่อสร้างสะพานปากนายนี้พี่น้องประชาชนทั้งจ.น่านและอุตรดิตถ์ได้เรียกร้องมาในอดีตตั้งแต่ปี 2552 ผ่านมา 13 ปีแล้วเนื่องจากการสำรวจโดยกรมทางหลวงบอกว่ายังไม่มีความคุ้มค่า การสัญจรและการค้าชายแดนของเรายังน้อย แต่ วันนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้ว การค้าขายชายแดนและเศรษฐกิจมีมูลค่าสูงขึ้น ถ้าสามารถเปิดเส้นทางนี้ได้ จะเปิดพื้นที่ทางโซนใต้ได้ทั้ง 3 อำเภอ มีประชาชน 1 แสนกว่าคน กับ 4 อำเภอชายแดนลาวของจ.อุตรดิตถ์อีก 1 แสนกว่าคน

พี่น้อง 7 อำเภอของ 3 จังหวัดนี้ จะเดินทางไปมาหาสู่กันสะดวกขึ้น ลดค่าใช้จ่ายเดินทางไม่ต้องอ้อม นอกนั้นก็เป็นการเปิดเส้นทางในเชิงยุทธศาสตร์ด้วย เชื่อมระหว่างโซนเหนือของน่านที่จะเดินทางผ่านเส้นทางนี้ไปยังภาคอีสาน เพราะฉะนั้นจะก่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจอย่างมีมูลค่ามหาศาลในอนาคตผู้ว่าฯ น่านระบุและว่า การเดินทางมาต้อนรับคณะรองนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ เพื่อยืนยันกับชาวอุตรดิตถ์ว่า .น่านพร้อมที่จะร่วมมือช่วยกันผลักดันให้เกิดเส้นทางนี้ขึ้นมาให้ได้

ความคืบหน้า เพจ peamsak pattayakul จะรายงานให้ทราบต่อไป

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า