*ตร.สภ.เมืองยโสธรสำรวจจุดเสี่ยงรับมืออุบัติเหตุปีใหม่*

...มังกร กวีกรณ์ ผกก.สภ.เมืองยโสธร ...อธิภัทร ดาทวี รอง ผกก..สภ.เมืองยโสธร...มงคล บุรีศรี สว.จร.สภ.เมืองยโสธร พร้อมข้าราชการตำรวจงานจราจร สภ.เมืองยโสธรออกสำรวจ จุดเสี่ยงซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 และตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเส้นทางหลัก

...มังกร กล่าวว่า ทางตำรวจได้ประสานกับผู้ประกอบการ เพื่อร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการการจราจร ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่ให้รถติดสะสม ผู้ใช้บริการล้นออกมายังผิวการจราจร ซึ่ง สภ.เมืองยโสธร จะได้จัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ มาคอยอำนวยความสะดวก อีกทางหนึ่งด้วย