สธ.จ.ปทุมธานี แจ้ง ปชช.อายุ 12-18 ปี ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า .ปทุมธานีผู้ติดเชื้อ 37 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต  รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานีประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 37 รายเพศชาย 18 ราย เพศหญิง 19 รายคนไทย 37 ราย อายุเฉลี่ย 31 ปี(น้อยสุด 1 ปี มากที่สุด 80 ปี)เสียชีวิต 0 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีน Pfizer สำหรับผู้ที่มีอายุ 12-18 ปี ที่อาศัยในจังหวัดปทุมธานี กรอกข้อมูลภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน.. 2564)สำนักงานสารารณสุข

จังหวัดปทุมธานีขอเชิญชวน

ลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีน Pfizer สำหรับ

ผู้ที่มีอายุ 12-18 ปี ที่อาศัยในจังหวัดปทุมธานี

(กรอกข้อมูลภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน .. 2564)

เมื่อได้รับจัดสรรวัคซีนแล้ว ทางโรงพยาบาลที่ท่านเลือก

จะแจ้งวัน เวลา สถานที่ในการฉีดวัคซีนอีกครั้ง

รบกวนติดตามในช่องทาง Fan Page Facebook ของ รพ.ที่ท่านเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี