ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.ปทุมธานีผู้ติดเชื้อ 67 ราย เสียชีวิต 2 ราย ทั้งนี้อบจ.ปทุมธานี ขอนัดฉีดวัดซีน โมเดอร์นา เข็มที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย.64

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานีประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 67 รายเพศชาย 32 ราย เพศหญิง 35 ราย

คนไทย 61 ราย ต่างชาติ 6 ราย (พม่า 5 ราย กัมพูชา 1 ราย)อายุเฉลี่ย 33 ปี(น้อยสุด 1 ปี มากที่สุด 78 ปี) เสียชีวิต 2 ราย

ประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน ฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่สภากาชาดไทยกำหนด

อบจ.ปทุมธานี ขอนัดฉีดวัดซีน โมเดอร์นาเข็มที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 14 ..64 เวลา 08.00-15.00 .

ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ตรวจสอบไม่พบรายชื่อ คือ อบจ.ปทุมธานีตรวจสอบแล้วท่านไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่สภากาชาดไทยกำหนด