เทศบาลนครรังสิต จัดงานลอยกระทง“ลอยกระทงวิถีไทย ณ สายน้ำทุ่งรังสิต”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศในวันวาน (ผู้สูงอายุ) และนางนพมาศในงานปทุมนครา ธารานฤมิตวัฒนธรรมเรืองรอง แผ่นดินทอง 3 สมัย ลอยกระทงวิถีไทย สายน้ำทุ่งรังสิต

ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2564 บริเวณริมเขื่อนสะพานแดง  .ธัญบุรี  .ปทุมธานี

ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล และสายสะพาย

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่   16  ..  2564  (เวลา  12.00 .)

ในวันและเวลาราชการ)  จับหมายเลขผู้เข้าประกวดเวลา  15.00 .

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา โทร.  0 2567 6000 ต่อ  1002

หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่  : https://bit.ly/3ohNTQa

#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #มุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาเพื่อรังสิตบ้านเรา#เทศบาลนครรังสิต

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมบระกวดนางนพมาศในวันวาน (ผู้สูงอายุ) และนางนพมาศในงานลอยกระทงวิถีไทย สายน้ำทุ่งรังสิต

ระทว่างวันที่ ๑๘๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

บริเวณริมเขื่อนสะพานแดง .ธัญบุรี .บทุมธานี

ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล และสายสะพาย

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๖ .. ๒๕๖๔ (เวลา ๑๒.๐๐ .)

(นวันและเวลาราชการ) จับหมายเลขผู้เข้าประกวดเวลา ๑๕.0 .สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา โทร. . ๒๕๖๔ ๖๐๐0 ต่อ 0๐๒