นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีตรวจเยี่ยมพื้นที่

วันที่ 29 ตุลาคม 2564  เวลา 8.30.  นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  ลงตรวจเยี่ยม คปสอ.สามโคก ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  พร้อมด้วย นายแพทย์อภิชน จีนเสวก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และคณะ  เพื่อให้ขวัญกำลังใจ มอบนโยบายและรับทราบบริบทของพื้นที่ ทรัพยากร สถานะการเงินการคลัง การจัดระบบบริการปัญหา/อุปสรรค และความต้องการขอรับการสนับสนุน

  โดยมี นายแพทย์กิตติ องค์คุณารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโคก นำเสนอข้อมูลภาพรวมคปสอ.สามโคกนายกฤษฎา พงษ์นิกร สาธารณสุขอำเภอสามโคก และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ รับทราบนโยบาย และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง