ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.ปทุมธานี เอาไม่อยู่เสียชีวิตเพิ่มอีก 7 ราย ติดเชื้อรายใหม่ 363ราย รักษาหาย สะสม 27,570 ราย รักษาหาย 14,386 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ ติดเชื้อจากครอบครัว 251 ราย รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันที่ 16 .  64 จำนวน 363 ราย โดยจำแนกเป็น

ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 363 ราย

เพศหญิง 182 ราย  เพศชาย 181 ราย

คนไทย 326 ราย ต่างชาติ 37 ราย (พม่า 35 ราย กัมพูชา  2 ราย )

อายุเฉลี่ย 36 ปี(น้อยสุด 1 ปี มากที่สุด 90 ปี)เสียชีวิต 7 ราย