พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 . บริเวณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิต ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต เลขานุการนายกเทศมนตรีนครรังสิต ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครรังสิต สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนพนักงานเทศบาล และบุคลากรเทศบาลนครรังสิต ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

โอกาสนี้ ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อจากนั้นกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตามลำดับ เป็นอันเสร็จพิธีการ