จ.ปทุมธานี ยัง เสียชีวิตมากขึ้น 6 รายติดเชื้อรายใหม่ 365 ราย สะสม 17,176 ราย รักษาหาย 8042 ราย


รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่
วันที่ 22 .  64 จำนวน 365 ราย โดยจำแนกเป็น

ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 365 ราย

เพศหญิง 207 ราย  เพศชาย 158 ราย

คนไทย 325 ราย ต่างชาติ 40 ราย (พม่า 34 ราย กัมพูชา 2 ราย ลาว 4 ราย )

อายุเฉลี่ย 37 ปี(น้อยสุด 3 เดือน มากที่สุด 82 ปี)

เสียชีวิต 6 ราย