องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ เทศบาลนครรังสิตลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564  ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เกียรติพัฒนาชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครรังสิตนางสาวณัฐธิดา เกียรติพัฒนาชัย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนางสาวนันธิดา เกียรติพัฒนาชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต เลขานุการนายกเทศมนตรี และทีมงาน

ลงพื้นที่แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ที่รับการสนันสนุนช่วยเหลือ จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ให้กับพี่น้องประชาชนชาว ชุมชนเคหะสินสมุทร ชุมชนเดชา 87 ชุมชนสิริ และชุมชนสุขเกษม เพื่อใช้ในการป้องกันตนเองในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)

#เปลี่ยนแปลงนครรังสิต #เทศบาลนครรังสิต #นครรังสิต